Aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Split u kampanji „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Područni ured civilne zaštite Split je, od 27. do 30. studenog 2023., na području Zadra, Šibenika, Dubrovnika i Splita proveo niz edukativnih aktivnosti u sklopu kampanje „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Foto: MUP
 
Službe civilne zaštite Zadar, Šibenik i Dubrovnik su se pridružile kampanji i organizirale edukativne aktivnosti u svojim gradovima. Aktivnosti su započele u Zadru 27. studenog na Gradskom trgu Forum, gdje je najveći odaziv bio iz osnovnih škola Petar Preradović i Šime Budinić , dan iza aktivnosti su nastavljene u Šibeniku u Osnovnoj školi Jurja Dalmatinca te 29. studenog u Dubrovniku za učenike OŠ Montovjerna, Ekonomske i trgovačke škole i Obrtničke škole Dubrovnik. 
 
Centralno događanje je 30. studenog organizirao Područni ured civilne zaštite Split kada je po prvi puta za građane Splita predstavljen simulator potresa. Na centralni događaj su pozvane osnovne škole Brda i Mertojak koje su od početka uključene u projekt „Na putu smanjenja rizika od katastrofa“.
 
Osim prezentacije simulatora potresa, djeci su prezentirani edukacijski modeli poplave, potresa klizišta i vulkana te edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“ s ciljem upoznavanja s prijetnjama i neočekivanim situacijama.  
 
U sklopu događaja, predstavljen je i tehničko-taktički zbor operativnih snaga sustava civilne zaštite Splitsko dalmatinske županije. Svoju opremu su predstavili pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split, JVP Grada Splita, HGSS Stanice Split i Gradskog društva Crvenog križa Grada Splita.
 
Edukativnim aktivnostima cilj je bio pokazati kako je edukacija i podizanje svijesti učenika i mladih najbolji put do smanjenja rizika od katastrofa. Uz korištenje edukacijskih modela za simulacije katastrofa poplave, potresa, klizišta i vulkana, učenici su na inovativan način stekli znanja o utjecaju prirodnih prijetnji i istovremeno su dobili informacije kako i sami mogu doprinijeti smanjenju rizika od katastrofa. 
 
Podršku kampanji i provedenim aktivnostima su u Splitu pružili načelnici stožera civilne zaštite Splitsko - dalmatinske županije i Grada Splita.

Kroz kampanju „Usvoji znanja da šteta bude manja“, nastoji se potaknuti građane da prepoznaju važnost pripreme i edukacije u suočavanju s nepredviđenim situacijama.

Kampanju provodi Ravnateljstvo civilne zaštite u sklopu projekta “Na putu do smanjenja rizika od katastrofa”  diljem zemlje s ciljem podizanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa.


Stranica