3. sastanak glavnih direktora za civilnu zaštitu zemalja članica Unije za Mediteran

Slika /slike/CIVILNA ZAŠTITA/12-2-trut.jpg

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova Damir Trut sudjeluje na 3. sastanku generalnih direktora za civilnu zaštitu članica Unije za Mediteran.

FOTO: MUP

Pomoćnik ministra unutarnjih poslova dr.sc. Damir Trut sudjeluje na 3. sastanku generalnih direktora za civilnu zaštitu zemalja članica Unije za Mediteran, koji se 11. i 12. veljače održava u Barceloni, Kraljevina Španjolska.

U proteklih deset godina povećala se učestalost i intenzitet katastrofa koje su rezultirale brojnim ljudskim žrtvama i materijalnim gubicima. Mediteranske zemlje nisu bile pošteđene tih tragedija pa je stoga cilj sastanka jačanje suradnje u području civilne zaštite i angažirani pristup budućim aktivnostima usvajanjem višegodišnjeg Regionalnog akcijskog plana u području civilne zaštite.

Tematski paneli, od kojih je jedan na temu jačanja otpornosti mediteranskih zemalja uspješno moderirao pomoćnik ministra Damir Trut, trebali bi pripomoći u donošenju smjernica za daljnju suradnju zemalja koje dijele iste ili pak slične rizike i doprinijeti boljoj prekograničnoj suradnji, pripravnosti za odgovor u katastrofama i podizanju svijesti građana u prevenciji od katastrofa.

Stranica