Tactical response unit Stockpile - MEDSTOCK TRUST

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/funded EU-2.png
Naziv projekta: Tactical response unit Stockpile - MEDSTOCK TRUST 
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost Ugovora: 8.389.900,29 eura
Omjer sufinanciranja: 100%
Bespovratna sredstva: 8.389.900,29 eura
Razdoblje provedbe: 1.7.2022. - 30.6.2026.
Projektne aktivnosti:
1. Adaptacija 2 skladišta u Jastrebarskom
2. Nabava medicinske zaštitne opreme
3. Radionica za države članice Mehanizma Europske unije za civilnu zaštitu i  osposobljavanje za pripadnike Državnih intervencijskih postrojba civilne zaštite te izrada Standardnog operativnog postupka za postupak čuvanja, rotacije i distribucije zaštitne opreme
Opis projekta: 
                     

Projekt ima za cilj razviti i održavati stratešku rescEU zalihu medicinske zaštitne opreme (PPE) s ciljem borbe protiv ozbiljnih prekograničnih zdravstvenih prijetnji, čime se pridonosi jačem zajedničkom odgovoru na razini EU-a.