Razvoj i održavanje modula za zbrinjavanje – SHELTER

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/funded EU-2.png
Naziv projekta: Razvoj i održavanje modula za zbrinjavanje - SHELTER
Izvor financiranja: Mehanizam civilne zaštite Europske Unije (UCPM)
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost projekta: 24.481.303,14 EUR
Omjer sufinanciranja: 100%
Bespovratna sredstva: 19.751.053,14 EUR
Razdoblje provedbe: 42 mjeseca
Projektne aktivnosti:
  • Upravljanje projektom, osiguranje kvalitete i vidljivosti projekta,
  • Priprema kapaciteta modula za zbrinjavanje - nabava opreme,
  • Pripravnost za učinkovito reagiranje - organizacija radionice za pripadnike Državne interventne postrojbe civilne zaštite, izrada SOP-a u vezi s postupkom skladištenja, održavanja i distribucije opreme.
 
       
Opis projekta:
Cilj projekta jest opremanje i organizacija modula za zbrinjavanje ljudi za odgovor na scenarije prirodnih i antropogenih katastrofa kada se aktivira Mehanizam Unije za civilnu zaštitu (UCPM). Modul će uključivati potpuno opremljene mobilne kontejnere i šatore, a ukupni kapacitet modula će biti zbrinjavanje 1.000 ljudi.