Provedeno drugo studijsko putovanje u sklopu projekta CPforHeritage

Predstavnici Ravnateljstva civilne zaštite i Ministarstva kulture i medija su u Francuskoj, od 7. do 10. travnja, sudjelovali na stručnoj razmjeni u organizaciji Francuske ambasade i Uprave za međunarodnu sigurnosnu suradnju francuskog Ministarstva unutarnjih poslova

Foto: MUP

Svrha studijskog putovanja bila je rasprava na temelju francuskih iskustava o izazovima uspostave proceduralnih strategija usmjerenih na poboljšanu koordinaciju između nacionalnih dionika iz sektora civilne zaštite i sektora kulturne baštine. Također, fokus je bio na proučavanju francuskih modela učinkovite suradnje i Standardnog operativnog postupka za rukovanje kulturnom baštinom u izvanrednim situacijama i uvjetima katastrofe.
 
Francuski stručnjaci iz Nacionalnog centra za istraživanje i restauriranje muzeja Francuske (u Louvreu) prezentirali su aktivnosti preventivnog konzerviranja uz ostale aktivnosti vezane za zaštitu kulturne baštine. Prikazane su i aktivnosti Blue Shielda, nevladine organizacije koja se bavi zaštitom kulturne baštine u kriznim situacijama i koja je bila uključena u provedbu EU projekata navedene tematike.

Vatrogasna brigada Oise (SDIS60) prezentirala je aktivnosti vezane uz zaštitu kulturne baštine s fokusom na Nacionalni plan za sigurnost katedrala te kako se primjenjuje na katedralu St Pierre de Beauvais u koju je organiziran i posjet. U obostranoj razmjeni praksi, hrvatski stručnjaci iz Ministarstva kulture i medija predstavili su aktivnosti ublažavanja rizika od požara u povijesnom gradu Trogiru.

Zadnjeg dana, stručnjaci iz Spasilačko-vatrogasno operativno središte Versaillesa prezentirali su svoje aktivnosti te je organiziran posjet Dvorcu Versailles koji je jedna od najznačajnijih povijesnih znamenitosti Francuske.
 
Prikupljene informacije na studijskom putovanju bit će podloga za izradu Standardnog operativnog postupka za rukovanje kulturnom baštinom u izvanrednim situacijama u Republici Hrvatskoj, u svrhu propisivanja jasnih i preciznih procedura i plana djelovanja na terenu, što je jedan od osnovnih ciljeva projekta. 
 
Provedena aktivnost dio je projekta „Operativne snage civilne zaštite za zaštitu kulturne baštine -CPforHeritage“ koji provodi Ravnateljstvo civilne zaštite, a u suradnji s Ministarstvom kulture i medija, čiji je cilj unaprijediti postojeće kompetencije operativnih snaga civilne zaštite za zaštitu kulturne baštine u izvanrednim situacijama.
 

Stranica