Međunarodna pomoć Helenskoj Republici u gašenju požara

Upućen jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Helensku Republiku

Foto: Ilustracija

U koordinaciji Operativnog centra civilne zaštite Ravnateljstva civilne zaštite, danas 21. srpnja 2023., upućen je jedan protupožarni zrakoplov Canadair CL-415 Hrvatskog ratnog zrakoplovstva u Helensku Republiku radi pružanja međunarodne pomoći u gašenju požara.
 
Helenska Republika pomoć je zatražila putem Koordinacijskog centra za odgovor na hitne situacije (ERCC), u okviru Mehanizma Unije za civilnu zaštitu (sustava rescEU). 
 
Ministar obrane je donio naredbu o uporabi OSRH radi pružanja humanitarne pomoći u gašenju požara u Helenskoj Republici.
 
 

Stranica