Delegacija Ravnateljstva civilne zaštite na dvadesetom sastanku država članica Ottawske konvencije

Delegacija Ravnateljstva civilne zaštite na čelu s koordinatorom za poslove civilne zaštite Nevenom Karasom sudjelovala je na 20. sastanku država članica Konvencije o zabrani uporabe, stvaranja zaliha, proizvodnje i prijenosa protupješačkih mina i o njihovom uništenju (Ottawska konvencija), koji je, pod predsjedanjem Kolumbije,  održan od 21. do 25. studenog 2022. u Ženevi

Foto: MUP

Sastanak, kojim su predstavnici 164 države ujedno obilježili i 25. godišnjicu donošenja i potpisivanja Konvencije, održan je na sredini provedbe Akcijskog plana iz Osla, prema čijim je smjernicama Republika Hrvatska obnovila svoju političku predanost Konvenciji i svim njenim obvezama.

Hrvatska delegacija izvijestila je o napretku i specifičnim recentnim aktivnostima hrvatskog protuminskog sustava u svezi isključenja iz minski sumnjivog područja (MSP-a), provedbi programa edukacije o minskoj opasnosti te o aktivnostima pomoći minskim žrtvama.

Vezano za ispunjenje članka 5. Konvencije, istaknut je napredak Hrvatske u isključenju područja iz minski sumnjivog,  gdje je broj gradova/općina s MSP-om smanjen  s 55 na 37, a broj županija s početnih 14 na šest, jer je samo u protekle dvije godine u potpunosti riješena opasnost od mina u Zadarskoj i Požeško – slavonskoj  županiji.

Na području pomoći minskim žrtvama, na sastanku je državama članicama naglašena specifična aktivnost Ravnateljstva civilne zaštite kroz nastavak provedbe soft komponente projekta „Razminiranje i društveno-gospodarska integracija“, u okviru Švicarsko – hrvatskog programa suradnje, koje je uključila provedbu terenskog anketiranja žrtava mina i članova njihovih obitelji, kroz koje su prikupljeni podaci o socijalnom statusu, psiho-fizičkom zdravlju, obrazovanju i sl., s ciljem provođenja programa psihosocijalnog osnaživanja te pokretanje inicijativa za poboljšanje uvjeta života žrtava mina i članova njihovih obitelji.  Također, izvješteno je i o aktivnostima izrade brošure koja sadržava prava i mogućnosti koje su dostupne žrtvama mina u Republici Hrvatskoj te na koji način ih mogu koristiti.

Sudionici sastanka ujedno su upoznati sa Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, prema kojem se preživjelim minskim žrtvama, kao i obiteljima poginulih od mina, pruža pravna sigurnost, čime je znatno poboljšan socio-ekonomski položaj minskih žrtava i njihovih obitelji.

Hrvatska je izrazila daljnju spremnost i ustrajnost djelovati sukladno odredbama Ottawske konvencije,  u skladu sa smjernicama Akcijskog plana iz Osla.
 
 

Stranica