Rano upozoravanje i uzbunjivanje

Sustavi ranog upozoravanja te sustavi za uzbunjivanje sirenama 

Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova raspolaže sustavom uzbunjivanja stanovništva sirenama i sustavom za rano upozoravanje slanjem poruka upozorenja na mobilne telefone.

Sustavi za rano upozoravanje uspostavljaju se i razvijaju radi mogućnosti pravodobnog i učinkovitog upozoravanja o nadolazećim ili neposrednim opasnostima, a u cilju poduzimanja mjera za izbjegavanje ili smanjivanje posljedica opasnosti. Navedeni sustavi obuhvaćaju široki raspon sudionika i procesa - od praćenja potencijalne opasnosti i otkrivanja njezine eskalacije  do djelovanja snaga za odgovor i postupanja stanovništva. Svrha sustava ranog upozoravanja je upozoravanje stanovništva i sudionika sustava civilne zaštite o nastanku opasnosti i davanje uputa o mjerama koje je potrebno poduzeti, čime se želi zaštiti živote ljudi i materijalna dobra. U tu svrhu u Republici Hrvatskoj, u sklopu Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova, uspostavljen je Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK), kojim se stanovništvo upozorava na opasnosti slanjem SMS ili CB (Cell Broadcast) poruka na mobilne telefone.

Klasično uzbunjivanje provodi se sirenama uz objavljivanje priopćenja za stanovništvo putem elektroničkih medija. Ravnateljstvo civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova raspolaže i upravlja jedinstvenim sustavom za uzbunjivanje Republike Hrvatske koji se bazira na sirenama. Uzbunjivanje sirenama obavlja se emitiranjem jedinstvenih znakova za uzbunjivanje, koji su propisani Uredbom o jedinstvenim znakovima za uzbunjivanje. Uz emitiranje znakova za uzbunjivanje izdaje se priopćenje za stanovništvo o vrsti opasnosti i mjerama koje je potrebno poduzeti radi izbjegavanja ili smanjivanja mogućih posljedica. Priopćenje za stanovništvo emitira se razglasnim uređajima i elektroničkim medijima (radio i TV).

Koji sustav upozoravanja/uzbunjivanja stanovništva i sudionika sustava civilne zaštite će se koristiti u danom trenutku ovisi o okolnostima opasnosti ili nastalog izvanrednog događaja te procjeni nadležnih tijela za postupanje kod određenih opasnosti i Ravnateljstva civilne zaštite. Moguće je koristiti oba sustava paralelno ili pojedinačno. U slučaju velike opasnosti koristit će se svi kanali upozoravanja i uzbunjivanja.

Slanje poruka kroz SRUUK, uključivanje sirena i prenošenje priopćenja za stanovništvo elektroničkim medijima i drugim primateljima, obavlja Sustav 112 Ravnateljstva civilne zaštite.