MODEX - CIKLUS 12

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/funded EU-2.png
Naziv projekta:  „Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjenjivanje vježbi za module civilne zaštite, ostale kapacitete za odgovor registrirane u zajedničkom komunikacijskom i informacijskom sustavu za hitne situacije (CECIS), timove tehničke pomoći (TAST) i timove civilne zaštite Europske unije (EUCPT) za razmještanje u misijama u sklopu mehanizma unije za civilnu zaštitu“.   MODEX 12
Izvor financiranja: DG ECHO - Mehanizam unije za civilnu zaštitu
Korisnik (voditelj konzorcija): Bundesanstalt Technisches Hilfswerk (THW), NJEMAČKA
Partner/i: - Savezno ministarstvo za unutarnje poslove (Federal Public Service Home Affairs) Belgija
- Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije - Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR),
- Escola Nacional de Bombeiros, Portugal
- Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite (MUP), Hrvatska       
Ukupna vrijednost Ugovora: 1.498.087,11 €
Iznos vrijednosti Ugovora za MUP-RCZ: 19.534,88 €
Omjer sufinanciranja: Omjer sufinanciranja ovog projekta sredstvima Mehanizma unije za civilnu zaštitu je 100%
   
Razdoblje provedbe: 12. ciklus prema ugovoru traje od 30.11.2023. do 29.11.2026.
Projektne aktivnosti:  
Priprema i organizacija 2 stožerne zapovjedne (ModTTX) vježbe u Republici Hrvatskoj te sudjelovanje na svim drugim vježbama koje će se održavati u ostalim državama - partnerima na projektu. Osim sudjelovanja na vježbama, prema potrebi se organiziraju i sastanci svih članova konzorcija na kojima se dogovaraju pojedinosti oko izvršenja ugovora. U Hrvatskoj će se vježbe održati 7-11 listopada 2024. godine i 6-10 listopada 2025. godine.

Opis projekta: U okviru LOT 1 „Osmišljavanje, planiranje, provođenje i samoocjenjivanje vježbi za module civilne zaštite, ostale kapacitete za odgovor registrirane u zajedničkom komunikacijskom i informacijskom sustavu za hitne situacije (CECIS), timove tehničke pomoći (TAST) i timove civilne zaštite Europske unije (EUCPT) za razmještanje u misijama u sklopu mehanizma unije za civilnu zaštitu“ organizirati će se 10 stožerno zapovjednih (ModTTX) vježbi (po dvije u svakoj državi - partneru). Planirani scenariji vježbi su poplava, potres, šumski požar i kemijski incident.