Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite - HEMS

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Projekti/Bell 412EPX.jpg
Naziv projekta: Helikopterska potpora sustavu civilne zaštite - HEMS
Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija
Prioritetna os 5: Promicanje prilagodbe na klimatske promjene, prevencije i upravljanja rizicima
Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost projekta:   273.294.118,00 kn
Omjer sufinanciranja:  85%
Bespovratna sredstva:  232.300.000,30 kn
Razdoblje provedbe:  2020. - 2023.
Projektne aktivnosti:  
  • Nabava 2 helikoptera s modularnom opremom za traganje i spašavanje i MEDEVAC po svakom helikopteru
  • Vidljivost projekta - nabavka promidžbenog materijala
 


Projekt predviđa jačanje operativnih kapaciteta sustava civilne zaštite te uključuje nabavu 2 višenamjenski opremljena helikoptera za potrebe sustava civilne zaštite kao i obuku operativnih snaga i sudionika sustava civilne zaštite na višenamjenski opremljenim helikopterima za djelovanje u slučaju izvanrednih događaja, velikih nesreća i katastrofa.