„EU CZ potpora prevenciji, spremnosti i odgovoru na prirodne katastrofe na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ – IPA CARE

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/funded EU-2.png
Naziv projekta: „EU CZ potpora prevenciji, spremnosti i odgovoru na prirodne katastrofe na Zapadnom Balkanu i Turskoj“ - IPA CARE
Izvor financiranja: Instrument pretpristupne pomoći 
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost projekta: 12.8 milijuna eura
Omjer sufinanciranja:  100%
Razdoblje provedbe: 1.3.2023. - 1.3.2029. 
   
Projektne aktivnosti:

Aktivnosti će se provoditi kroz 3 komponente:

Komponenta 1 - Institucionalni i pravni okvir i kapaciteti za DRR posebno povezani s potresima i zdravstvenim hitnim slučajevima

 • Radni paket 1.1: Razvoj institucionalnih i pravnih okvira

 • Radni paket 1.2: Međuinstitucionalna koordinacija

 • Radni paket 1.3: Volontiranje Civilne zaštite

Komponenta 2 - Povećana prevencija, pripravnost i sposobnost odgovora

 • Radni paket 2.1: Kapacitet medicinskog odgovora

 • Radni paket 2.2: Razvoj USAR-a

 • Radni paket 2.3: Procjena i upravljanje rizikom

Komponenta 3 - Povećano sudjelovanje u te suradnja s UCPM-om

 • Radni paket 3.1: Regionalna suradnja

 • Radni paket 3.2: Operativna suradnja s UCPM-om

 • Radni paket 3.3: Suradnja na jačanju kapaciteta s UCPM-omOpis projekta: Konzorcij koji se sastoji od Švedske agencije za civilnu zaštitu, Ravnateljstva civilne zaštite MUP RH, Civilne zaštite Talijanske Republike, Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova Rumunjske, Fondacije za istraživanje seizmičkih rizika (EUCENTRE), Karolinski Institut za istraživanje zdravstvenih izvanrednih situacija iz Švedske i Međunarodnog centra za monitoring okoliša (CIMA) potpisali su s Glavnom upravom za europsku civilnu zaštitu i europske operacije humanitarne pomoći DG ECHO ugovor o dodijeli projekta  IPA III Multi country Action programa 2021 za „EU CZ potpora prevenciji, spremnosti i odgovoru na prirodne katastrofe na Zapadnom Balkanu i Turskoj“.

Države partneri su Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo*, Crna Gora, Sjeverna Makedonija, Srbija i Turska.
* Ova oznaka ne dovodi u pitanje stajališta o statusu i u skladu je s Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a 1244/1999 i mišljenjem Međunarodnog suda pravde o proglašenju neovisnosti Kosova
 
Opći cilj je doprinijeti povećanju otpornosti posebno u partnerskim zemljama na potrese i hitne zdravstvene situacije, a specifični ciljevi su:
 • Unaprijediti institucionalni i pravni okvir i kapacitete IPA III korisnika na području smanjenja rizika od katastrofa posebno u odnosu na potrese i hitne zdravstvene situacije
 • Povećati sposobnost prevencije, pripravnosti i odgovora IPA III korisnika na regionalnoj, prekograničnoj i lokalnoj razini posebne u odnosu na potrese i hitne zdravstvene situacije
 • Povećati sudjelovanje korisnika IPA III i suradnju s UCPM-om uključujući regionalnu prekograničnu suradnju