Drafting Disaster Risk Reduction Awareness Raising Guidelines and Disaster Loss Data & Assessment System (DrawData)

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/TA forC2.jpg
Naziv projekta: Drafting Disaster Risk Reduction Awareness Raising Guidelines and Disaster Loss Data & Assessment System (DrawData)
Izvor financiranja: Mehanizam Unije za civilnu zaštitu, Technical Assistance for Disaster Risk Management (“Track 1”)
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost Ugovora: 699.298,50 EUR
Omjer sufinanciranja: 95% 
Bespovratna sredstva:  664.333,57 EUR
Razdoblje provedbe: 01.01.2024. - 31.12.2025.
Projektne aktivnosti:  
  • izrada smjernica za podizanje svijesti o smanjenju rizika od katastrofa 
  • izrada sustava podataka i procjene gubitaka u slučaju katastrofa
  • podizanje svijesti  
  
Opis projekta:

Kroz aktivnosti projekta razvit će se okvir za podizanje svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa. To uključuje izradu prvih nacionalnih smjernica za podizanje svijesti, kroz rasprave sa svim relevantnim dionicima  upravljanja rizikom od katastrofa, kao i provedbu nekoliko aktivnosti smjernica - razvoj i distribuciju materijala za podizanje svijesti za djecu, mlade i osobe sa oštećenjem vida te razvoj sustava praćenja učinkovitosti  podizanja svijesti. Novi sustav praćenja osviještenosti rizika bit će utemeljen na podacima prikupljenim istraživanjem te na pokazateljima šteta u pilot područjima.

Projektom će se razviti sustav prikupljanja podataka o gubicima u katastrofama i sustav za procjenu šteta i gubitaka. Za tu svrhu, u pilot-testiranje bit će uključene četiri županije, a prikupljeni podaci tijekom projekta koristit  će se za aktivnosti podizanja svijesti i izradu promotivnih/info materijala namijenjenih građanima pilot-područja u kojima su testiranja provedena