Croatian safe steps CROSS

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/logo CROSS 1.png
Naziv projekta: Croatian safe steps CROSS
Izvor financiranja: Europski fond za regionalni razvoj, Program Konkurentnost i kohezija  2021-2027           
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova
Ukupna vrijednost Ugovora: 52.234.963,54 eura       
Omjer sufinanciranja: Intenzitet potpore EU iznosi 61,8%, udio nacionalnog učešća 38,2%
Bespovratna sredstva:  32.281.190,78 eura       
Razdoblje provedbe: 1.1.2022. - 31.12.2024.            
Projektne aktivnosti:  
  • Razminiranja minski sumnjivog područja,
  • Upravljanje projektom,
  • Promidžba  i vidljivost

Opis projekta: Cilj projekta je razminiranje ukupno 34.515.087 m2 (3.451,5 ha) šuma i šumskog  zemljišta od MES-a i NUS-a, od čega 7.143.349 m2 (714,33 ha) u Karlovačkoj županiji, 12.756.433 m2 (1.275,64 ha) u Ličko-senjskoj županiji, 6.133.364 m2 (613,34 ha) u Sisačko-moslavačkoj županiji, 7.420.804 m2 (742,08 ha) u Splitsko-dalmatinskoj županiji i  1.061.137 m2 (106,11 ha) u Šibensko-kninskoj županiji. Projekt se provodi  u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021.-2027., Prioriteta 3. Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, prilagodbe na klimatske promjene, sprječavanje rizika, zaštita okoliša i održivosti resursa, Specifičnog cilja RSO2.4. Promicanje prilagodbe klimatskim promjenama i sprečavanja rizika od katastrofa te otpornosti. Aktivnosti razminiranja provodit će se na 45 radilišta razminiranja te će se provedbom projekta omogućiti učinkovito smanjenje minski sumnjivog područja, poboljšanje sigurnosti građana i turista u RH, zaštita zdravlja i života ljudi, zaštita okoliša i očuvanje imovine.  
 

  Video „Croatian safe steps CROSS“

  Letak „Croatian safe steps CROSS“