Mreža znanja Unije u području civilne zaštite

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/mreža znanja naslovna.png

Djelovanje

Mreža znanja, kao jedan od alata Mehanizma unije za civilnu zaštitu,  se temelji na postojećim programima i aktivnostima u području obuke, vježbi, stečenog iskustva i znanja, dodajući nove značajke koje će unaprijediti zajedničke napore za civilnu zaštitu u svim fazama ciklusa upravljanja katastrofama te djeluje kao:

 • posrednik u stjecanju znanja, Mreža znanja je alat koji čini relevantno znanje dostupnijim sudionicima civilne zaštite i onima koji se bave upravljanjem u katastrofama, nudeći im prostor za zajedničko učenje, rad i razvitak;

 • facilitator partnerstava, povezuje niz sudionika aktivnih na različitim razinama, od lokalnih do međunarodnih, od vladinih do nevladinih te od političkih do znanstvenih i operativnih, organizirajući virtualne događaje i događaje na kojima će se sudionici sretati izravno oči u oči, kao i zajedničke i međusektorske inicijative za financiranje;

 • katalizator inovacija stimulirajući istraživanja i olakšavajući uvođenje i usvajanje novih tehnologija i procesa u području civilne zaštite i upravljanja katastrofama.

Aktivnosti

Mreža znanja u početku će se usredotočiti na provedbu poznatih i uspješnih postojećih aktivnosti, na njihovo proširenje i na to da postanu inkluzivnije. U kasnijoj fazi uvest će se nove inicijative koje će pružiti daljnju potporu Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (UCPM) i njegovim državama članicama i državama sudionicama.

Aktivnosti Mreže znanja počivaju na dva stupa – razvoj kapaciteta i znanost, a nadopunjene su nizom transverzalnih aktivnosti na razini cijele mreže koje povezuju te stupove, osiguravajući koherentnost i sinergiju svih aktivnosti:

 • Program obuke UCPM-a
Obuka stručnjaka za zajednički rad na aktivnostima prevencije, pripravnosti i odgovora u sklopu UCPM-a.
 • Aktivnosti namijenjene podizanju svijesti
Inicijative za podizanje javne svijesti o rizicima od katastrofa i aktivnostima civilne zaštite u pogledu prevencije, spremnosti i odgovora na njih.
 • Razmjena stručnjaka za civilnu zaštitu
Program razmjene koji omogućuje stručnjacima da provedu određeno razdoblje u inozemstvu kako bi razmijenili iskustva i stekli nove operativne vještine.
 • Angažiranost zajednice
Redoviti dijalog o svim aspektima Mreže znanja s državama članicama i
 • Program naučenih lekcija UCPM-a
Pouke i dobre prakse naučene iz razvojnih i drugih aktivnosti namijenjene poboljšanju učinkovitosti i djelotvornosti UCPM-a.
 • Mogućnosti za olakšavanje ostvarenja partnerstava
Financiranje inicijativa za spajanje zajednica civilne zaštite i upravljanja katastrofama i poticanje njihove suradnje.
 • Vježbe civilne zaštite
Vježbe kao što je EU MODEX poboljšavaju pripravnost i poboljšavaju suradnju među europskim tijelima i timovima civilne zaštite.
 • Znanstveni savjeti i inovacije
Povezivanje sa znanstvenim mrežama kako bi se osigurala specifična stručnost za UCPM i potaknulo istraživanje i inovacije.
 • Tematske radionice i konferencije
Mogućnosti učenja i umrežavanja osmišljene na temelju specifičnih postojećih ili novonastalih potreba i rizika.
 

 


Informativni letak o Mreži znanja Unije u području civilne zaštite 


Kampanja "Zajedno korak ispred"


Newsletter of the Union Civil Protection Knowledge Network