Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/writing-1149962_1920.jpg
Naziv projekta: Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama (SRUUK)
Izvor financiranja: Operativni program konkurentnost i kohezija
Prioritetna os 5: Klimatske promjene i upravljane rizicima
Specifični cilj 5b1: Jačanje sustava upravljanja katastrofama
Fond: Europski fond za regionalni razvoj
Korisnik: MUP-RCZ
Ukupna vrijednost projekta: 63.000.000,00 kn
Omjer sufinanciranja: 85%
Bespovratna sredstva: 53.550.000,00 kn
Razdoblje provedbe: 2020.-2022.
Projektne aktivnosti:  
  • Implementacija sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama
  • Testiranje sustava
  • Ispitivanje javnosti o primljenim testnim porukama
  • Promidžba korištenja novog sustava  komunikacije u krizama za sudionike civilne zaštite i građane
 
Realizacijom projekta „Sustav za rano upozoravanje i upravljanje krizama“ (SRUUK) osigurat će se brza i pouzdana komunikacija za  upravljanje kriznim situacijama korištenjem modernih tehnologija. Uspostava  novih komunikacijskih kanala i unaprjeđenje procesa komunikacije znatno će doprinijeti brzoj i pouzdanoj distribuciji  vjerodostojnih, pravovremenih, točnih i djelotvornih obavijesti o opasnostima i s njima povezanim informacijama. Pravovremenim izdavanjem i distribucijom navedenih obavijesti,  kao bitne komponente cjelovitog sustava za rano upozoravanje,  doprinijet će se podizanju sveukupne sposobnosti reakcije u kriznim situacijama u Republici Hrvatskoj.

Konačni cilj projekta je brzo i efikasno obavješćivanje sudionika civilne zaštite i građana putem mobilnih telefona i drugih modernih tehnologija o opasnostima koje prijete i mjerama koje je potrebno poduzeti za smanjenje ljudskih žrtava i materijalnih šteta.