Poziv gradovima i županijama za sudjelovanje u webinaru „Učinimo gradove otpornima 2030“

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/contact-us-2993000_1920.jpg

Ravnateljstvo civilne zaštite organizira webinar predstavljanja UNDRR-ove inicijative MCR2030  „Učinimo gradove otpornima 2030“

Webinar „Učinimo gradove otpornima 2030“ će se održati u utorak, 26. rujna 2023., te je namijenjen predstavnicima jedinica lokalne (područne) i regionalne samouprave kako bi se pobliže upoznali sa samom inicijativom te poboljšali lokalnu otpornost kroz zagovaranje, razmjenu znanja i iskustva, a prije svega kako bi uspostavili mrežu gradova koji će se kroz suradnju osnaživati.
 
Inicijativu će predstaviti stručnjaci Ureda Ujedinjenih naroda za smanjenje rizika od katastrofa (UNDRR), a kao primjere dobre prakse sudionici će imati priliku poslušati izlaganja predstavnika Grada Zagreba i Dubrovačko-neretvanske županije u kojima će pobliže predstaviti iskustva i doprinose u vezi sa smanjenjem rizika od katastrofa i jačanjem otpornosti.
 
Inicijativa MCR2030 platforma je gdje lokalna zajednica može pronaći savjete i podršku za razumijevanje smanjenja rizika i jačanje otpornosti, za unaprjeđenje strateškog planiranja smanjenja rizika te za jačanje otpornosti kroz mjere održivog razvoja. Krajnji cilj je povećati sigurnost gradova, učiniti ih otpornijima i održivijima do 2030. godine što će izravno doprinijeti postizanju cilja održivog razvoja: „Učiniti gradove i naselja uključivim, sigurnim, otpornim i održivim" i ciljevima ostalih globalnih okvira uključujući Sendai okvir za smanjenje rizika od katastrofa, Pariški sporazum i Novu urbanu agendu.
 
Više o samoj inicijativi: https://mcr2030.undrr.org/

Gradovi i županije mogu se za sudjelovanje u webinaru prijaviti na poveznici: https://forms.gle/a7xasERQtdcohxdF7
Stranica