Osposobljavanje pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite za spašavanje iz ruševina

Ravnateljstvo civilne zaštite je od 12. do 17. studenog 2023. provelo osposobljavanje za spašavanje iz ruševina za 31 pričuvnika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka i Split

Foto: MUP
 
Osposobljavanje pričuvnika se provelo u Rijeci, odnosno Zonskom spremištu Grobnik i Vatrogasnom vježbovnom centru Šapjane kroz 50 nastavnih sati obuhvaćajući  praktični i teorijski dio.
 
Tom prilikom su obradili temu potresa i ponašanja građevinskih konstrukcija i materijala i vrste oštećenja, zaštitu na radu i mjere sigurnosti na ruševinama, rad s hidrauličnim, električnim, pneumatskim i mehaničkim alatima i ostalom opremom, učvršćivanje i podupiranje ruševina i konstrukcija, traganje i spašavanje u ruševinama, rad s potražnim psima, otkrivanje i određivanje položaja žrtava u ruševinama pomoću uređaja, metode izvlačenja osoba iz ruševina, kao i nošenje sa stresom te psihosocijalna potpora. Na kraju je održana vježba spašavanja iz ruševina i provjera stečenih znanja i vještina te analiza.
 
Kroz dnevnu i noćnu terensku vježbu polaznici su pokazali naučene vještine uz nadzor instruktora i zapovjednika Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite. 
 
Osposobljavanjem su povećane sposobnosti Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite za spašavanje i djelovanje nakon potresa i ostalih nesreća koje zahtijevaju tehničku pomoć i korištenje  hidrauličkih, pneumatskih, mehaničkih alata i opreme.
 
Program se provodi sukladno obvezama EU projekta iz Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020. - Opremanje i osposobljavanje intervencijskih postrojbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje.
 


Stranica