​Održan Ministarski okrugli stol Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa (European Forum for Disater Risk Reduction - EFDRR)

  • Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Vijesti/EFDRR_2.jpg
  • Slika
  • Slika
  • Slika

U organizaciji UN-ovog Ureda za smanjenje rizika od katastrofa (United Nations Office for Disaster Risk Reduction -UNDRR), u Portugalu je 25. studenog 2021. u sklopu sastanka Europskog foruma za smanjenje rizika od katastrofa održan Ministarski okrugli stol, na kojem je putem video linka, u ime potpredsjednika Vlade dr.sc. Davora Božinovića sudjelovao ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr. sc. Damir Trut

Foto: MUP

Glavna tema okruglog stola bila je „Preventiva spašava živote”, u sklopu koje je ravnatelj Trut upoznao sudionike s odgovorom Republike Hrvatske na epidemiju koronavirusa te na dva razorna potresa, s naglaskom na naučene lekcije koje trebaju usmjeriti daljnje aktivnosti u svim segmentima upravljanja rizicima od katastrofa, od povećane potrebe ulaganja u smanjenje rizika od katastrofa pa do daljnjeg podizanja sposobnosti za odgovor na izvanredne situacije, kao i oporavka.

„Hrvatska na području upravljanja rizicima ima dugogodišnju uspješnu suradnju sa zemljama u regiji, Europi, ali i svijetu, dijeleći iskustva i naučene lekcije, ali i nudeći ekspertizu na području preventive i operative. Isto tako uči iz iskustava drugih” - izjavio je ravnatelj Trut, naglasivši kako nam svima mora biti u fokusu isti cilj – daljne podizanje svijesti javnosti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa te kroz ključne strateške dokumente obvezati nacionalnu i lokalnu razinu na pojačano ulaganje u smanjenje rizika, čime se postižu otpornost društva i održivi razvoj.

Na okruglom stolu su između ostalih, sudjelovali ministar unutarnjih poslova Portugala H.E Eduardo Cabrita, povjerenik EU za upravljanje kriznim situacijama Janez Lenarčič i UN posebna predstavnica Glavnog tajnika za smanjenje rizika od katastrofa Mami Mizutori te ministri, zamjenici ministara i glavni direktori civilne zaštite iz 26 država članica.

UNDRR (United Nations Office for Disaster Risk Reduction) je ured UN-a za smanjenje rizika od katastrofa s ciljem promoviranja temeljnih dokumenata za smanjenje rizika od katastrofa na globalnoj razini, odnosno aktualnog Sendai okvira za smanjenje rizika od katastrofa 2015.-2030. UNDRR je osnovao regionalne urede, među kojima je u Ured za Europu sa sjedištem u Bruxellesu, na čiju inicijativu je osnovan i EFDRR, europska platforma za smanjenje rizika od katastrofa, koja okuplja predstavnike europskih nacionalnih platformi za smanjenje rizika od katastrofa te predstavnike Sendai kontakt točaka u državama Europe. UNDRR organizira sastanak EFDRR svake tri godine.

Stranica