Aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Varaždin u kampanji „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Područni ured civilne zaštite Varaždin je, od 11. do 16. studenog 2023., na području  Bjelovara, Koprivnice, Čakovca, Varaždina i Krapine proveo edukativne aktivnosti u sklopu kampanje „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Foto: MUP

Kampanju provodi Ravnateljstvo civilne zaštite u sklopu projekta “Na putu do smanjenja rizika od katastrofa” diljem zemlje s ciljem podizanja svijesti o smanjenju rizika od katastrofa.
 
Aktivnosti su započele u Bjelovaru, nakon toga su provedene u Koprivnici, Čakovcu i Varaždinu, a posljednja aktivnost na tom području je bila u Krapini. Nakon Zagreba i Osijeka, i u Varaždinu je prezentiran novonabavljeni simulator potresa. Također, u sklopu kampanje su u Varaždinu svoju opremu prezentirale temeljne operativne snage sustava civilne zaštite te žurne službe. Svoje kapacitete su predstavili predstavnici Javne vatrogasne postrojbe Grada Varaždina, Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Varaždin, Gradskog društva Crvenog križa Varaždin, Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Varaždinske županije i policije.
 
Edukativne aktivnosti koje su se provele u ovim gradovima su bile namijenjene djeci osnovnoškolske dobi te njihovim nastavnicima, čiji je cilj bio pokazati kako je edukacija i podizanje svijesti učenika i mladih najbolji put do smanjenja rizika od katastrofa. Uz korištenje edukacijskih modela za simulacije katastrofa poplave, potresa, klizišta i vulkana, učenici su na inovativan način stekli znanja o utjecaju prirodnih prijetnji. Svi posjetitelji su imali prilike na zabavan i poučan način dobiti korisne informacije o katastrofama uzrokovanim prirodnim prijetnjama i kako se s njima nositi.
 
Podršku kampanji i provedenim aktivnostima je u Varaždinu pružila zamjenica župana Varaždinske županije i gradonačelnik Varaždina, u Krapini župan Krapinsko - zagorske županije, a u Koprivnici župan Koprivničko -križevačke županije. U Čakovcu aktivnostima je prisustvovao zamjenik župana i načelnik Stožera civilne zaštite Međimurske županije. Svi su tom prilikom naglasili kako će ova kampanja i  aktivnosti uvelike pridonijeti osvješćivanju potencijalnih opasnosti na tom području te kako su izvrsna prilika za edukaciju najmlađih o smanjenju rizika od katastrofa. Potporu kampanji svojim dolaskom pružili su i predstavnici policijskih uprava i postaja, društava Crvenog križa, vatrogasne zajednice i ostalih operativnih snaga sustava civilne zaštite.
 
Cilj i naglasak kampanje je prema riječima djece, učenika i građana postignut, a to je da su uz korištenje edukacijskih modela za simulacije katastrofa te simulatora potresa, na inovativan način stekli znanje o utjecaju prirodnih prijetnji. Unaprijed naučeno o prijetnjama, ublažavanju negativnih posljedica i postupcima tijekom katastrofa, čini učenike, njihovu obitelj i zajednicu sigurnijom i otpornijom na katastrofe i pomaže da opasni događaji ne prerastu u katastrofe. 


Stranica