Technical Assistance for Preparation of Disaster Risk Management Projects in Croatia – TA for DRM Projects

Slika /CIVILNA ZAŠTITA/Ilustracije/Technical Assistance_2.jpg
 
Naziv projekta: Technical Assistance for Preparation of Disaster Risk Management Projects in Croatia – TA for DRM Projects
Izvor financiranja: Single country grants for disaster risk management (“Track I”) - izravna dodjela bespovratnih sredstva namijenjenih aktivnostima upravljanja rizicima od katastrofa
Fond:  Mehanizam Unije za civilnu zaštitu
Korisnik: Ministarstvo unutarnjih poslova - Ravnateljstvo civilne zaštite
Ukupna vrijednost projekta:  527.000,00 EUR
Omjer sufinanciranja: 95%
Bespovratna sredstva: 500.650,00 EUR
Razdoblje provedbe projekta: 2020.-2022.
Projektne aktivnosti:
 
  • identifikacija i daljnja razrada baze projekata u području upravljanja rizicima od katastrofa
  • izrada studije predizvodljivosti i idejnih skica za projekt izgradnje operativnog sjedišta civilne zaštite i 5 regionalnih centara
  • edukativne aktivnosti za djelatnike RCZ-a u području pripreme i provedbe EU projekata

Projekt se provodi s ciljem osiguravanja potpore Ravnateljstvu civilne zaštite u pripremi dokumentacije za projekte koji se namjeravaju prijaviti za sufinanciranje iz ESI fondova i mogućih drugih izvora financiranja u novom programskom razdoblju 2021.-2027., a usmjerenih na daljnje jačanje i nadogradnju cjelovitog i učinkovitog sustava civilne zaštite u Republici Hrvatskoj. U okviru projekta izrađuje se studija predizvodljivosti i idejne skice za projekt izgradnje operativnog sjedišta civilne zaštite i regionalnih centara civilne zaštite te se pripremaju projektni sažetci koji će biti temelj za daljnju razradu projektnih prijedloga. Razrada projektnih sažetaka uključuje između ostalog analizu postojećeg stanja i potreba za unaprjeđenjem informacijsko-komunikacijskog sustava civilne zaštite te analizu i prijedlog modernizacije sustava javnog uzbunjivanja u Republici Hrvatskoj. Uz navedene projektne aktivnosti, a s ciljem jačanja kapaciteta Ravnateljstva civilne zaštite, održano je 10 online radionica iz područja pripreme i provedbe EU projekata na kojima je sudjelovalo preko 100 polaznika te dvije fizičke radionice.