Standardni operativni postupci (SOP)

Temeljem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o humanitarnom razminiranju (Narodne novine broj: 63/2007), Zakona o humanitarnom razminiranju (Narodne novine broj: 153/2005) i Pravilnika o načinu obavljanja poslova humanitarnog razminiranja (Narodne novine broj: 53/2007) Hrvatski centar za razminiranje je obavio sva potrebna usklađivanja postojećih standardnih operativnih postupaka (SOP-a) sa zakonskim i podzakonskim aktima s ciljem podizanja kvalitete i sigurnosti obavljanja poslova razminiranja na još veću razinu.

Standardni operativni postupci HCR-a (SOP), u skladu s Međunarodnim standardima protuminskog djelovanja (IMAS), predstavljaju skup propisanih operativnih postupaka kojima HCR provodi: izvid minski sumnjivih područja i/ili građevina (opći izvid, obilježavanje minski sumnjive površine i tehnički izvid), projektiranje-izrada projektne dokumentacije, ocjenjivanje sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja te osiguranje i kontrolu kvalitete radova pretraživanja i razminiranja u Republici Hrvatskoj.

Temeljem razvoja novih tehnika i tehnologija za razminiranje te iskustva stečenog do danas u obavljanju poslova humanitarnog razminiranja Hrvatski centar za razminiranje nastavlja kontinuirani rad na poboljšanju postojećih metoda rada, podizanju kvalitete i učinkovitosti protuminskog djelovanja u Republici Hrvatskoj, ali i podjele našeg iskustva u borbi protiv minske opasnosti s ostalim zemljama u regiji i svijetu koje se suočavaju s istim problemom.

STANDARDNI OPERATIVNI POSTUPCI U PRIMJENI

01. IZVID MINSKI SUMNJIVOG PODRUČJA I/ILI GRAĐEVINA
01.01 - Opći izvid
01.01.01 - Dopuna SOP-a 01.01 "Opći izvid"
01.02 - Obilježavanje minski sumnjivog prostora
01.02.01 - Obilježavanje područja gdje je moguć pronalazak neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS-a)
01.03 - Tehnički izvid
01.04 - Redukcija površina u MSP-u
 
02. PROJEKTIRANJE - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE
02. Projektiranje - izrada projektne dokumentacije

03. NORMIZACIJA I AKREDITACIJA
03.02 - Ocjenjivanje sposobnosti ovlaštenih pravnih osoba za obavljanje poslova humanitarnog razminiranja
 
04. NADZOR I KONTROLA KVALITETE
04.01 - Osiguranje kvalitete i kontrola kvalitete radova pretraživanja i/ili razminiranja
04.02 – Uzorkovanje – uzimanje uzoraka za pregled i kontrolu dubine obrade tla kod upotrebe strojeva za razminiranje
04.03 – Uzorkovanje - uzimanje uzoraka za pregled i kontrolu razminirane i pretražene površine
 
05. MEDICINSKA POTPORA
05.01 – Medicinska potpora i evakuacija
06. UNIŠTAVANJE MES I NUS
06.01 – Uništavanje MES I NUS