Ravnatelj Trut sa suradnicima u obilasku poplavom ugroženog područja u Sisačko-moslavačkoj županiji

Ne očekuju se problemi s prolaskom vodnog vala kroz Sisačko-moslavačku županiju

Foto: MUP

U očekivanju prolaska vodnog vala Sisačko-moslavačkom županijom, ravnatelj Ravnateljstva civilne zaštite dr. sc. Damir Trut obišao je s gradonačelnicom Petrinje Magdalenom Komes i voditeljicom ispostave Hrvatskih voda za mali sliv „Banovina“ Tatjanom Dovranić Kardaš te suradnicima najkritičnije lokacije nasipa na kojem su u tijeku radovi na sanaciji oštećenja nastalih nakon potresa.

U izjavi za medije Trut je rekao kako su sve snage sustava civilne zaštite, od stožera civilne zaštite, vatrogasaca, Crvenog križa, HGSS-a, ali i Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite u pripravnosti, iako se ne očekuju problemi s prolaskom vodnog vala jer su djelatnici Hrvatskih voda obavili sve pripremne aktivnosti na sanaciji kritičnih lokacija nasipa.

Ovaj vodni val koji dolazi rijekom Kupom trebao bi mirno proći ovim područjem i otići prema rijeci Savi koja je srećom niska i moći će primiti ovoliku količinu vode, rekao je Trut.

Zatvorene su dionice nasipa na kojima se provode radovi sanacije na kritičnim lokacijama koje su najniže:
1. Desni kupski nasip u Petrinji – lokacija kod mosta Brest – zatvaranje box barijerama u 1-2 reda visine, u dužini od 130 m
2. Desni kupski nasip u Petrinji – lokacija Krnjica – zatvaranje na dvije lokacije s jednim redom box barijera, u dužini od 180 m
3. Lijevi nasip rijeke Petrinjčice – kod ušća u rijeku Kupu –zatvaranje lokalnim materijalom u dužini od 10 m prije kiša
4. Lijevi nasip rijeke Save u naselju Hrastelnica –zatvaranje s jednim redom box barijera u dužini od 230 m
5. Lijevi nasip rijeke Sunje kod Strmena –zatvaranje lokalnim materijalom prije kiša u duži od 50 m.

Prema podacima Hrvatskih voda, trenutačni vodostaj rijeke Save u Sisku na mjerodavnoj postaji Crnac 19. rujna u 11:00 sati iznosi +535 cm te nema opasnosti za poplave od rijeke Save na području grada Siska. Trenutačni vodostaj rijeke Kupe 19. rujna u 7:00 sati na mjerodavnoj postaji Farkašić iznosi +833 cm s tendencijom vrlo blagog porasta te području donjeg Pokuplja ne prijete ugroze od poplava.
 

Stranica