O projektu

Izgradnja otporne zajednice temelji se na znanju. Procjene rizika od katastrofa pružaju nam mogućnost da se upoznamo sa okolišem te pripremimo na izvanredne događaje prije nego što oni postanu stvarnost te mogućnost da spriječimo njihov nastanak. Planiranje smanjenja rizika od katastrofa radimo na temelju procjene rizika, no potrebno je strategije i planove ulaganja izraditi stručno i temeljito kako bi mogli očekivati njihovu punu implementaciju te konačno dostići prihvatljivu razinu sigurnosti zajednice. Iz ovih se razloga Ravnateljstvo civilne zaštite prijavilo na poziv za financiranje Aktivnosti: Pomoć državama članicama za pripremu i implementaciju aktivnosti smanjenja rizika (Assistance to Member States for the preparation and implementation of disaster risk management actions) iz financijskog instrumenta Mehanizma Unije za civilnu zaštitu. Vrijednost Projekta No Risk Base (Grant Ugovor Br.: ECHO/SUB/2019/TRACK/807519) je 164.740,00 EUR (156.503,00 EUR iznos bespovratnih sredstava).
 
CILJ:
Izraditi Strategiju Smanjenja rizika od katastrofa na temelju postojeće nacionalne procjene rizika.
Izraditi nove nacionalne smjernice i podlogu za prikupljanje podataka za novu nacionalnu procjenu katastrofa veće pouzdanosti i kvalitete.
 
Projekt se sastoji od tri grupe aktivnosti

1.            Izrada Nacrta Strategije upravljanja rizicima od katastrofa
2.            Izrada Nacrta Smjernica za procjenu rizika
3.            Podizanje svijesti državnih službenika i javnosti o važnosti upravljanja rizicima od katastrofa

 
Projekt je prvenstveno namijenjen članovima Hrvatske platforme za smanjenje rizika od katastrofa te ministarstvima koordinatorima za pojedine rizike. Sudionici će raditi na izradi Strategije upravljanja rizicima od katastrofa (više-sektorskom strateškom dokumentu) kojim će se odrediti smjer i ciljevi tijela u upravljanju rizicima. Osim svoje ključne važnosti za smanjenje rizika od katastrofa i za održivi gospodarski razvoj Republike Hrvatske, služit će i kao preduvjet za korištenje sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova, alokacije namijenjene upravljanju rizicima od katastrofa u idućem financijskom razdoblju te za prijavu projekata koji će se financirati. Izrada novih Smjernica za izradu procjena rizika unutar ovog projekta biti će orijentirana na izradu smjernica za prikupljanje i obradu podataka potrebnih za izradu nove procjene rizika. Upravo na slabu dostupnost i nezadovoljavajuću kvalitetu dostupnih podataka ukazale su prethodne dvije procjene rizika od katastrofa te Procjena sposobnosti upravljanja rizicima.