Osposobljavanje povjerenika i pripadnika postrojbi civilne zaštite Grada Splita

Djelatnici Regionalnog nastavnog centra civilne zaštite Split proveli su, od 19. do 21. ožujka, osposobljavanje povjerenika civilne zaštite i njihovih zamjenika te postrojbi civilne zaštite opće namjene Grada Splita

Foto: MUP

Zbog većeg broja sudionika, osposobljavanje povjerenika i njihovih zamjenika održano je u dva dana, a osposobljavanjem su detaljno pokrivene mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite koje se provode prije, za vrijeme i nakon velikih nesreća ili katastrofa.

Treći dan provedeno je osposobljavanje postrojbi civilne zaštite opće namjene. U provedbi osposobljavanja, uz djelatnike Regionalnog nastavnog centra civilne zaštite Split u teorijskom dijelu, sudjelovali su instruktori iz nadležnih službi u praktičnom dijelu. Tako su pripadnici Hrvatskog Crvenog križa upoznali sudionike osposobljavanja s mjerama prve pomoći, oživljavanja i korištenja defibrilatora, dok su pripadnici Hrvatske vatrogasne zajednice pokazali postupke i opremu kod provođenja mjera spašavanja iz ruševina. Pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Split upoznali su sudionike s mjerama zbrinjavanja, odnosno izradom šatorskog naselja.

Sudionici su pokazali iznimnu zainteresiranost aktivno sudjelujući u praktičnom dijelu te iznoseći svoja promišljanja i probleme s kojima bi se mogli susretati, kao i nudeći prijedloge za unaprjeđenje sustava na lokalnoj razini.

Stranica