Održana Ekspertna misija za pripremu prijedloga Akcijskog plana za radon

U okviru tehničke suradnje s Međunarodnom agencijom za atomsku energiju (IAEA), u Zagrebu od 26. veljače do 1. ožujka 2024. godine, održana je Ekspertna misija za pripremu prijedloga Akcijskog plana za radon za razdoblje 2025-2030 u Republici Hrvatskoj. 

Foto: MUP
 
Ekspertna misija je održana na zahtjev Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost u čijoj nadležnosti je implementacija Akcijskog plana za radon. 
 
Uz načelnicu Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost, Zdravku Tečić, kao domaćina Ekspertne misije, u misiji su sudjelovali djelatnici Sektora za radiološku i nuklearnu sigurnost te stručnjaci za radon angažirani kroz projekt tehničke suradnje s IAEA, dr.sc. Helena Janžeković (Republika Slovenija) te dr.sc. Ivana Fojtíková (Češka Republika).
 
Svrha Ekspertne misije je bila utvrđivanje nacionalnih potreba i kapaciteta, a u cilju izrade novog Akcijskog plana za radon za razdoblje 2025-2030 koji će biti provediv i usklađen sa zahtjevima EU, standardima IAEA te međunarodnim standardima iz područja izloženosti stanovništva i radnika radonu.
 
Poseban osvrt napravljen je na temu provedbe akcijskih planova za radon, mjerenja radona te implementacije preventivnih i korektivnih radnji za snižavanje povišenih koncentracija radona u zatvorenim prostorima. Tijekom ekspertne misije identificirana su područja za poboljšanje koja će biti ugrađena u nacrt novog akcijskog plana.

Prijedlozi i preporuke stručnjaka te razmijenjena iskustva tijekom Ekspertne misije bit će podloga za daljnji napredak rada u području smanjenja izloženosti stanovništva i radnika povišenim koncentracijama radona u Republici Hrvatskoj. 


Stranica