Cjelodnevne aktivnosti u Matuljima povodom obilježavanja Dana civilne zaštite

Područni ured civilne zaštite Rijeka u suradnji s Gradom Opatija i Općinom Matulji proveo je, 29. veljače 2024., u Dječjem vrtiću Matulji i Osnovnoj školi Dr. Andrija Mohorovičić te na lokaciji matuljskog amfiteatra brojne aktivnosti za djecu i sve zainteresirane građane

Foto: MUP

Tijekom edukacija u amfiteatru, djeca i građani obilazili su punktove gdje su se upoznali s operativnim snagama sustava civilne zaštite Primorsko-goranske županije. Svoj rad i svrhu prezentirali su predstavnici Gradskog društva Crvenog križa Opatija, Javne vatrogasne postrojbe Grada Opatija, Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Rijeka, Policijske uprave Primorsko-goranske, Zavoda za hitnu medicinu Primorsko-goranske županije, Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Rijeka te Specijalističke postrojbe civilne zaštite za traganje i spašavanje iz ruševina Primorsko-goranske županije. Svim posjetiocima podijeljeni su edukativni materijali Ravnateljstva civilne zaštite.

Cjelodnevna edukativno-zabavna aktivnost za djecu i učenike provedena je kroz više radnih točaka, za 150-ero vrtićke djece te 500 učenika od prvog do osmog razreda. Cilj edukacije je osvijestiti djeci značaj broja 112 te podsjetiti ih na pravila ponašanja i postupanja uslijed velike nesreće ili katastrofe.

Djeci je prezentirana oprema koju koriste operativne snage sustava civilne zaštite, ruksak za katastrofe te aktivnost „Policajac-moj prijatelj“ gdje su djeca upoznata s djelatnostima policije te im je prikazana igra Zemlja rizika.

Također, za učenike 7. i 8. razreda održano je predavanje o misiji hrvatskog tima za spašavanje iz ruševina nakon potresa u Turskoj te je u sklopu aktivnosti održana i pokazna vježba rada potražnog psa s ciljem edukacije o aktivnostima traganja i spašavanja.

U cijeli program bili su uključeni i općine Lovran, Mošćenička Draga te Primorsko-goranska županija.