Prve edukacije građana Područnog ureda civilne zaštite Osijek

Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek, u suradnji s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, održali su 19. i 20. siječnja 2024. prvu edukaciju građana i članova zainteresiranih udruga

Foto: MUP

Edukacije su održane u petak, 19. siječnja u Velikoj vijećnici grada Belišća te u subotu, 20. siječnja u Centru kulture "Matija Petar Katančić" u Valpovu.

U sklopu edukacija, građani su se informirali o mogućim nesrećama i važnim mjerama prevencije, kao i mjerama i aktivnostima u sustavu civilne zaštite, a sve s ciljem jačanja svijesti o važnosti smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja kod prirodnih nesreća i katastrofa.

Edukacijama su prisustvovali i načelnik Stožera civilne zaštite grada Belišća Domagoj Varžić koji je prezentirao mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite te je upoznao sve prisutne s operativnim snagama sustava civilne zaštite grada Belišća, dok je u Valpovu vatrogasni zapovjednik Stjepan Koški svojim izlaganjem prisutne upoznao sa specifičnim rizicima od poplave i požara karakterističnim za područje grada Valpova.

Tijekom edukacije obrađeni su i postupci koji se poduzimaju pri prirodnim nesrećama i katastrofama poput potresa, požara ili poplava, te je objašnjeno kako svojim doprinosom i pravilnim ponašanjem izbjeći da dođe do njih. Naglasak je stavljen i na zaštitu i spašavanje od civilizacijskih nesreća te kako postupati ako dođe do radiološke, nuklearne ili nesreće s opasnim tvarima. Građani su upoznati s cjelokupnim sustavom civilne zaštite, kao i s njihovim pravima i obvezama te što trebaju činiti prije, za vrijeme i po završetku nesreće.

Kroz suradnju s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, edukacijom građana doprinosi se podizanju razine svijesti čime se grade temelji za odgovorno ponašanje u budućnosti. Na taj način poboljšava se sigurnost cjelokupne zajednice, smanjuju se nesreće i doprinosi se općoj sigurnosti te potiče solidarnost i suradnja među građanima.