Održana vježba civilne zaštite „Sveta Nedelja 2023.“

U organizaciji Općine Sveta Nedelja, u petak, 15. prosinca 2023. u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ područno odjeljenje Vrećari, održana je vježba civilne zaštite „Sveta Nedelja 2023.“ na temu spašavanja i evakuacije u slučaju nesreće u kojoj su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Pazin

Foto: MUP

Prema scenariju vježbe, u kuhinji vrtića izbio je požar i ozlijeđena je kuharica. Voditeljica vrtića nalaže evakuaciju djece i osoblja te upućuje poziv Županijskom centru 112 i obavještava o nastalom događaju. Odmah po zaprimanju dojave, Županijski centar 112 Pazin na teren upućuje žurne službe. Intervencijom vatrogasaca jedna djelatnica je pronađena u zgradi i izvučena na sigurno mjesto gdje joj je prvu pomoć pružio interventni tim Gradskog društva Crvenog Križa Labin te zdravstvena voditeljica vrtića.
 
Ciljevi vježbe bili su praktična provjera funkcionalnosti rješenja iz Plana djelovanja civilne zaštite Općine Sveta Nedelja u slučaju njegovog aktiviranja, provjera funkcionalnosti Plana evakuacije i spašavanja u Dječjem vrtiću, uvježbavanje zaposlenika i polaznika u provedbi postupaka sklanjanja i evakuacije te mjere civilne zaštite u slučaju izvanrednog događaja ili nesreće. Osim osposobljenosti djelatnika vrtića za postupanje u izvanrednim situacijama, promatrao se također i postupak intervencije žurnih službi te eventualna potreba mijenjanja planskih dokumenata kako bi postali još operativiniji.
 
U pripremi, organizaciji i koordinaciji vježbe sudjelovali su osim organizatora Općine Sveta Nedelja i suradnika te Dječjeg vrtića, također i članovi Stožera civilne zaštite Općine Sveta Nedelja kroz Upravljačku skupinu za pripremu i provođenje vježbe i to djelatnici Službe civilne zaštite Pazin, članovi Javne vatrogasne postrojbe Labin, Dobrovoljnog vatrogasnog društva Kršan i Gradskog društva Crvenog križa Labin.

U vježbi je sudjelovao 45 djece i 9 djelatnika vrtića, djelatnici Službe civilne zaštite Pazin, predstavnici Dječjeg vrtića i  Općine Sveta Nedjelja, članovi Javne vatrogasne postrojbe Labin, DVD-a Općine Sveta Nedjelja te GD Crvenog križa Labin - interventni tim.
 
Nakon vježbe provedena je analiza vježbe s prijedlozima za poboljšanje sigurnosti djece i djelatnika Vrtića. Vježba je ocijenjena uspješnom, sve žurne službe pokazale su spremnost reagiranja na izvanredne događaje u zadanim vremenskim okvirima, a pravci evakuacije unesrećenih pokazali su se ispravnim. Također, naglašena je dobra suradnja i usklađenost između sudionika i operativnih snaga sustava civilne zaštite.