​Održana vježba „Otočki virovi 2023.“

Služba civilne zaštite Vukovar i HGSS - Stanica Vinkovci provele su u subotu, 25. studenoga 2023. simulacijsko-komunikacijsku vježbu sustava civilne zaštite „Otočki virovi 2023.“

Foto: MUP

Cilj vježbe bila je provjera točnosti lociranja pozivatelja izvan urbanog područja s različitih GSM mreža te provjera funkcionalnosti TETRA sustava na širem području Otočkih virova.

U provedbi vježbe sudjelovali su operateri Županijskih centara 112 Vukovar i Osijek, u dijelu zaprimanja poziva, pripreme i slanja podataka o lociranju pozivatelja dobivenih iz CordCom i SFERA sustava te vertikalnoj radio-komunikaciji između pozivatelja i županijskih centara 112.

Vježbom su provjeravani opremljenost i osposobljenost te operativno djelovanje HGSS - Stanice Vinkovci u konverziji dobivenih koordinata iz jednog u drugi sustav, unos koordinata u digitalni zemljovid (uključujući i NICS) i provjera točnosti lociranja zaprimljenih poziva (od različitih GSM mreža operatera), komunikacija između zapovjednog vozila i pozivatelja na terenu, testiranje sustava veza s najmanje četiri različite lokacije u šumi te izrada i slanje izvješća.

Vježba je počela pozivom prvog pozivatelja iz šume na području „Otočkih virova“. U sljedećih sat i pol, Županijski centri 112 Vukovar i Osijek zaprimili su još 15 poziva pozivatelja s različitih GSM mreža. Područje određeno za provedbu vježbe je relativno slabo pokriveno signalima iz mobilnih mreža zbog vrlo guste vegetacije (šume) te činjenice da se nalazi u pograničnom području. Testiran je sustav radio veze u TETRA sustavu, a na samom kraju vježbe su testirani “lokatori“ za praćenje kretanja potražnih pasa te osoba koje sudjeluju u potrazi.