Aktivnosti Područnog ureda civilne zaštite Zagreb u kampanji „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Područni ured civilne zaštite Zagreb je, 17. i 20. studenog 2023., na području Zaprešića i Siska proveo edukativne aktivnosti u sklopu kampanje „Usvoji znanja da šteta bude manja“

Foto: MUP

Na Trgu Ivana Pavla II u Zaprešiću je 17. studenog održana kampanja za učenike 5. i 6. razreda osnovnih škola „Antuna Augustinčića“ i „Ljudevita Gaja“, a 20. studenog u Sisku na kojoj su prisustvovali učenici Osnovne škole Braća Ribar. Učenici su se, uz korištenje edukacijskih modela za simulacije katastrofa poplave, potresa, klizišta i vulkana, imali priliku upoznati s utjecajem prirodnih prijetnji, ublažavanju negativnih posljedica i postupaka tijekom katastrofa.

Osim učenika osnovnih škola, događanje su obišli i brojni građani. Svi posjetitelji su imali prilike dobiti korisne informacije o katastrofama uzrokovanim prirodnim prijetnjama te kako se s njima nositi. Programu kampanje su se pridružile operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite. 

Kampanja se provodi u sklopu projekta "Na putu smanjenja rizika od katastrofa" kojom se educira djecu i javnost o mogućnostima smanjenja rizika od katastrofa i prilagodbe okolišnim izazovima te sposobnosti reagiranja kako bi se izbjegla stradanja ljudi i štete. Usvojenim znanjem i pripremljenošću, građani mogu utjecati na rizike te izbjeći i smanjiti stradanja i štete.