U Sinju održan sastanak na temu spremnosti sustava civilne zaštite za nepovoljne vremenske uvjete

Foto: MUP

U organizaciji Grada Sinja i Područnog ureda civilne zaštite Split jučer, 13. studenoga 2023. u Gradskoj vijećnici Grada Sinja održan je sastanak s nadležnim službama, poduzećima koja upravljaju vodnom i cestovnom infrastrukturom, žurnim službama, operativnim snagama civilne zaštite te predstavnicima jedinica lokalne samouprave s područja cetinske krajine (gradova Sinja, Trilja i Vrlike te općina Dicmo, Otok i Hrvace) na temu Mjere civilne zaštite u nepovoljnim vremenskim uvjetima za 2023./2024. godinu.
 
Nakon pozdrava i uvodnog izlaganja gradonačelnika Grada Sinja, predstavnik Područnog ureda civilne zaštite Split nazočne je upoznao s temeljnim smjernicama u vezi poduzimanja preventivno-planskih i operativnih aktivnosti, kako bi se pojedini dijelovi sustava civilne zaštite pripremili za pravovremeno i usklađeno djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima u nadolazećem zimskom razdoblju. Također, skrenuta je pozornost jedinicama lokalne samouprave na njihovu obvezu održavanja pripremljenosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite na području nadležnosti.

Predstavnici nadležnih službi i operativnih snaga civilne zaštite dali su ocjenu stanja spremnosti za reagiranje i otklanjanje posljedica u nepovoljnim vremenskim uvjetima,  usuglasili zajedničke postupke radi pravovremenog i usklađenog reagiranja te predložili doradu preventivnih mjera i aktivnosti vodeći se primjerima „naučenih lekcija“.

Na temelju iznesenih informacija i analize operativnih planova nadležnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite s područja cetinske krajine, ocijenjeno je kako su sve službe spremne u slučaju nepovoljnih hidroloških i meteoroloških uvjeta za nadolazeće zimsko razdoblje.