Održana vježba civilne zaštite u općini Drenje

U općini Drenje je u petak, 10. studenog 2023., održana vježba civilne zaštite „Olujno nevrijeme 2023.““ s temom aktiviranja i usklađenog djelovanja svih sudionika sustava civilne zaštite u slučaju olujnog nevremena te evakuacije i zbrinjavanja ugroženih djelatnika i učenika

Foto: MUP

Vježba je organizirana u suradnji Općine Drenje, kao nositelja vježbe, s Područnim uredom civilne zaštite Osijek.

Cilj vježbe je bila provjera mjera iz planova civilne zaštite, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite te provjera efikasnosti postupaka utvrđenih standardnim operativnim postupcima, koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite, dostatnosti kapaciteta i sposobnosti operativnih snaga, kao i podizanja razine informiranosti stanovništva o mjerama i radnjama koje je potrebno poduzimati u slučaju olujnog nevremena.

U vježbi su sudjelovali predstavnici Stožera civilne zaštite Općine Drenje, postrojbe civilne zaštite opće namjene, DVD-a Drenje, komunalne službe općine Drenje, policijske postaje Đakovo, Gradskog društva Crvenog križa Đakovo, HGSS Stanice Osijek te djelatnici i učenici OŠ Drenje.

Pozivanje i komunikacija odvijala se, sukladno protokolima, putem Županijskog centra 112 Osijek.

Uvodno u vježbu, za članove Stožera civilne zaštite te voditelje operativnih timova, održana je pokazna edukacija za rad s TETRA radio uređajima koju je proveo Područni ured civilne zaštite Osijek.

Prema scenariju, uslijed olujnog nevremena na području općine Drenje dolazi do oštećenja krovišta Osnovne škole Drenje. Udar groma oštetio je krovište i uzrokovao oštećenje električnih instalacije koje je za posljedicu proizvelo požar kotlovnice i požar krovišta te se prema planu evakuacije evakuiraju djelatnici i učenici iz školske zgrade. Zbog izvanrednog stanja uključuju se operativne snage u provedbu vježbovnih zadaća, gašenja požara, zbrinjavanja osoba i sanacije posljedica nevremena.  

Nakon vježbe, provedena je analiza s voditeljima timova, kao i analiza koordinacije operativnih timova u provedbi vježbovnih zadaća.