Održani sastanci na temu pripreme i stanja spremnosti sustava civilne zaštite za nepovoljne vremenske uvjete

U organizaciji Područnog ureda civilne zaštite Osijek su održani radni sastanci s predstavnicima gradova i općina na temu pripreme i stanja spremnosti sustava civilne zaštite za nepovoljne vremenske uvjete

Foto: MUP
 
U vijećnici Grada Đakova je 30. listopada 2023. održan radni sastanak s predstavnicima Grada Đakova i općina Trnava, Levanjska Varoš, Semeljci, Gorjani, Viškovci, Drenje, Strizivojna i Satnica Đakovačka, dok je 6. studenog održan radni sastanak s predstavnicima gradova Belišća, Valpova i Donjeg Miholjca te općina Marijanci, Magadenovac, Podravska Moslavina, Petrijevci i Viljevo. 
 
Radni sastanak s predstavnicima Osječko-baranjske županije, grada Osijeka te općina Šodolovci, Antunovac i Erdut, kao i ostalih sudionika sustava civilne zaštite, održan je 8. studenog vezano uz pripreme za nepovoljne vremenske uvjete te druge aktualne teme. Na sastanku su, uz predstavnike gradova i općina, sudjelovali predstavnici Hrvatskih autocesta, Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, Vatrogasne zajednice OBŽ, PU Osječko-baranjske te Hrvatskih voda VGO za Dunav i donju Dravu.
 
Na sastancima su razmotrene provedene pripreme za nepovoljne vremenske uvjete te stanje i spremnost sustava za nepovoljne vremenske uvjete u zimskoj sezoni. 
 
Nakon toga, razmotrena je izrada planskih dokumenata, analize stanja sustava i godišnjeg plana razvoja sustava za narednu godinu. Osobit osvrt posvećen je tematici ažuriranja popune i osposobljavanje pripadnika civilne zaštite te izradi plana vježbi civilne zaštite za iduću godinu. 
 
U narednom razdoblju planirani su radni sastanci s ostalim općinama i gradovima u Belom Manastiru i Našicama.