Pripremne aktivnosti za nepovoljne vremenske uvjete u Općini Gračac

U organizaciji Službe civilne zaštite Zadar, 3. studenog 2023. održan tematski radni sastanak sa Stožerom civilne zaštite Općine Gračac u svrhu provedbe pripremnih aktivnosti za nepovoljne vremenske uvjete u predstojećem zimskom razdoblju

Foto: MUP

Pod nepovoljnim vremenskim uvjetima podrazumijeva se nastanak nepovoljnih hidrometeoroloških uvjeta - porast vodostaja rijeka, nagli porast vodostaja i prekomjerno pražnjenje akumulacijskih jezera, pojava jakih vjetrova i obilnih kiša, bujične vode kao i posljedice njihova djelovanja - poplave i klizišta te u vezi s njima destrukcije prometne i ostale komunalne infrastrukture.
 
Nepovoljni hidrometeorološki uvjeti podrazumijevaju i snježne oborine s visokim snježnim nanosima, led na prometnicama, nastanak ledenih čepova na vodotocima, kao i olujno nevrijeme te posljedice njegova djelovanja koje se odnose na prekid cestovnog prometa ili dugotrajni zastoj na prometnicama, obustava trajektnog prometa, izolacije naselja ili pojedinih dijelova naselja te prekid ili otežano snabdijevanje stanovništva energentima i životnim namirnicama.
 
Na sastanku se raspravljalo o pripremljenosti i sposobnosti cjelokupnog sustava civilne zaštite na području Općine Gračac te su dane smjernice u vezi poboljšanja preventivno-planskih aktivnosti, kako bi se pojedini elementi sustava civilne zaštite pripremili za pravovremeno usklađeno reagiranje i djelovanje u slučaju nastanka izvanrednih događaja uzrokovanim nepovoljnim vremenskim uvjetima.
 
Sastanku su uz djelatnike Službe civilne zaštite Zadar prisustvovali predstavnici Stožera civilne zaštite Općine Gračac, HGSS-a, HCK, JVP Gračac te tvrtki Filius d.o.o., Ceste Zadarske županije, Čistoća Gračac, Vodovod i Odvodnja Gračac.