U Našicama održana vježba civilne zaštite

U organizaciji Grada Našica i Područnog ureda civilne zaštite Osijek danas, 20. listopada održana je vježba civilne zaštite „NAŠICE 2023. na temu aktiviranja i usklađenog djelovanja sudionika  sustava civilne zaštite na području Grada Našica u slučaju olujnog nevremena te evakuacije i zbrinjavanja ugroženih djelatnika i učenika škole

Foto: MUP

Ciljevi vježbe bili su provjera mjera i rješenja iz planova civilne zaštite, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, provjera koordinacije sudionika, dostatnosti kapaciteta te sposobnosti operativnih snaga kao i podizanje razine informiranosti stanovništva o mjerama i radnjama koje je potrebno poduzimati u slučaju olujnog nevremena.

Prema scenariju vježbe, uslijed olujnog nevremena na području Grada Našica dolazi do oštećenja sportske dvorane OŠ Kralja Tomislava Našice u kojoj se u trenutku nevremena odvijala nastava. Udar groma u sportsku dvoranu oštetio je krovište i uzrokovao oštećenje električnih instalacije koje je za posljedicu proizvelo požar kotlovnice. Iz sportske dvorane i zgrade osnovne škole koja je u neposrednoj blizini evakuiraju se učenici. Zbog izvanrednog stanja uključuju se operativne snage u provedbu vježbovnih zadaća, gašenje požara, zbrinjavanja osoba i sanacije posljedica nevremena. Pozivanje i sva komunikacija odvijala se putem Županijskog centra 112 Osijek.
 
Uz djelatnike Područnog ureda civilne zaštite Osijek u vježbi su sudjelovali članovi Stožera civilne zaštite Grada Našica, pripadnici postrojbe civilne zaštite opće namjene, JVP Našice i DVD Našice, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite, djelatnici Policijske postaje Našice, Gradskog društva Crvenog križa Našice, Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, HGSS Stanica Osijek te djelatnici i učenici OŠ kralja Tomislava Našice.

Vježbi je prethodila pokazna edukacija za članove Stožera civilne zaštite Grada Našica i voditelje operativnih timova za rad s TETRA radio uređajima, koju je organizirao i proveo Područni ured civilne zaštite Osijek.
 
Nakon vježbe, provedena je analiza te je vježba ocijenjena uspješnom.