Služba civilne zaštite Vukovar održala radne sastanke s predstavnicima općina i gradova

Služba civilne zaštite Vukovar je, u suradnji s gradovima Ilokom, Otokom, Vinkovcima, Vukovarom i Županjom, održala radne sastanke tijekom listopada 2023. godine s predstavnicima tih općina i gradova.

Foto: MUP

Na sastancima se govorilo o pripremama za nepovoljne vremenske uvjete,  organizaciji i provedbi edukacije građana o sustavu civilne zaštite, kao i o nastavku osposobljavanja pripadnika postrojbi civilne zaštite te povjerenika/zamjenika povjerenika civilne zaštite. 

Djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar su informirali predstavnike JLS-a o načinu organizacije i provedbe edukacije građana o sustavu civilne zaštite, te je najavljen nastavak edukacije za pripadnike postrojbi civilne zaštite i povjerenike/zamjenike civilne zaštite. 

Radni sastanci su provedeni na razini pet gradova s okolnim općinama tijekom 9., 11., 12, 17. i 18. listopada 2023. godine.