Provedena edukacija djece u Osnovnoj školi Selca na Braču

Djelatnice Područnog ureda civilne zaštite Split provele su jučer, 17. listopada 2023., u Osnovnoj školi Selca na Braču, edukaciju djece od prvog do četvrtog razreda iz područja zaštite i spašavanja

Foto: MUP

Učenicima je predstavljena edukativno zabavna igra „Zemlja rizika“ te su kroz prezentaciju na edukativan zanimljiv način upoznati s prirodnim i drugim nesrećama, načinima postupanja u slučaju nesreće, ulogom žurnih službi, kao i s jedinstvenim europskim brojem za hitne službe 112.
 
Cilj ovakvih edukacija je poticati djecu na promišljanje na temu identifikacije i smanjenja rizika od katastrofa na prihvatljiv, zabavan, ali i poučan način.