Služba civilne zaštite Požega obilježila Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa

U organizaciji Hrvatskih voda, Službe civilne zaštite Požega i VGI Mali sliv Orljava-Londža, a u okviru obilježavanja 13. listopada - Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u Požegi je održan okrugli stol na temu „Urbane poplave na području Grada Požege, VGI mali sliv Orljava –Londža, analiza stanja i aktivnosti“ 

Foto: MUP

Sudionici okruglog stola bile su žurne službe i operativne snage sustava civilne zaštite, komunalne tvrtke, vodoopskrbna tvrtka, Hrvatske ceste, predstavnici Grada Požege, policije i licencirana tvrtka za poslove obrane od poplave. Okrugli stol održan je 13. listopada 2023. u prostoru gradske vijećnice Grada Požege.
 
Uvodnu prezentaciju održao je voditelj Službe civilne zaštite Požega Slavko Marinac, gdje su predstavljeni rad Službe i koordinacija sa žurnim službama kroz ŽC112 u slučaju nastanka velikih količina oborina i poplava. Prezentirani su statistički podaci zaprimljenih poziva i angažiranih operativnih snaga kroz sustav „SFERA“, obzirom da se i sve vatrogasne intervencije aktiviraju putem centra 112 (VOC).

Dimitrije Stojković, v.d. voditelja obrane od poplava za mali sliv „Orljava – Londža“ u svojoj je prezentaciji naveo problem bujičnih poplava u urbanom području grada Požege te prezentirao što je potrebno napraviti kako bi se smanjile štete koje bi u budućnosti mogle pogoditi područje grada.

Kratke prezentacije na okruglom stolu održali su zapovjednik JVP grada Požege Dalibor Hrunka, koji je dao osvrt na aktivnosti JVP Požega i koordinaciju s gradskim službama, i pročelnik HGSS-a stanice Požega Zvonimir Miler, koji je prezentirao upravljanje u poplavama i aktivnosti menadžmenta u slučaju ovakvih situacija.

Nakon rasprave svih sudionika okruglog stola, zaključeno je kako se bolja koordinacija može ostvariti putem sazivanja sjednica Stožera civilne zaštite Grada Požege u takvim situacijama, određivanjem koordinatora na lokaciji i boljom komunikacijom putem centra 112 za potrebe Stožera, uključivanjem u rad i prikupljanjem informacija s terena putem povjerenika civilne zaštite po mjesnim odborima, kao i dobrom pripremom operativnih snaga u slučaju najave loše vremenske prognoze (vatrogasci, HGSS, komunalne službe, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite i dr.)      
 
Također, zaključeno je da će se u najkraćem vremenu izraditi i provedbeni naputak za međusobnu koordinaciju u urbanim poplavama.