Područni ured civilne zaštite Osijek na Osječkom sajmu antikviteta

Područni ured civilne zaštite Osijek sudjelovao je u subotu, 7. listopada 2023. na sajmu antikviteta, koji se održava svake prve subote u mjesecu te samim time nastavlja tradiciju sudjelovanja na Osječkom sajmu antikviteta

Foto: MUP

Sajam se održava svake prve subote u dopodnevnim satima i okuplja veliki broj posjetitelja, turista te izlagača iz cijele Hrvatske i šire, a ujedno je i najposjećenija redovna manifestacija u gradu.
 
Sudjelovanjem na Osječkom sajmu antikviteta Područni ured civilne zaštite Osijek provodi informativno-edukativne aktivnosti građana putem edukativnih letaka o ponašanju u katastrofama i nesrećama, minskim sumnjivim područjima u Republici Hrvatskoj, o djelovanju sustava civilne zaštite i broju za hitne službe 112.
 
Uoči Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, koji se obilježava 13. listopada, sudjelovanjem Područnog ureda civilne zaštite Osijek građanima su bile dostupne informacije i brošure Ravnateljstva civilne zaštite iz programa smanjenja rizika od katastrofa s uputama kako se ponašati u katastrofama i kako se mogu pripremiti da bi se zaštitili.