Održana pokazna vježba „Željava 2023“

U povodu Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, tijekom vikenda je na području bivšeg aerodroma Željava u Ličkom Petrovom Selu i Gradske Otoke u Bihaću održana dvodnevna pokazna vježba na temu potresa i spašavanja na vodi

Foto: MUP
 
U organizaciji Službe civilne zaštite Gospić i Stožera civilne zaštite općina Plitvička jezera, Udbina i Donji Lapac, Ličko-senjske županije te Uprave civilne zaštite Unsko-sanskog kantona BiH prezentiran je rad i mogućnosti operativnih snaga sustava civilne zaštite Ličko-senjske županije i Unsko-sanskog kantona Bosne i Hercegovine u pružanju pomoći te spašavanju ugroženog stanovništva i materijalnih dobara na području Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine.

Cilj vježbe bila je uspostava prekogranične suradnje po pitanjima civilne zaštite te provjera spremnosti i osposobljenosti pripadnika operativnih snaga civilne zaštite iz domene njihovih nadležnosti i specijalnosti u potresu  kao i koordinacija aktivnosti između svih  sudionika sustava zaštite i spašavanja kod odgovora na katastrofu.
        
Tema prvog dana vježbe, koja se provodila na hrvatskoj strani, bila je spašavanje, evakuacija i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz potresom ugroženog područja, dok je u nedjelju 8. listopada na području Bosne i Hercegovine bilo prikazano spašavanje i zbrinjavanje ugroženih osoba i materijalnih dobara iz poplavom ugroženog područja te spašavanje unesrećenog iz minski sumnjivog područja.
 
Uz predstavnike Ravnateljstva civilne zaštite, na vježbi su sudjelovali i predstavnici Stožera civilne zaštite Ličko-senjske županije i općina Plitvička Jezera, Udbina i Donji Lapac, Vatrogasne zajednice Ličko-senjske županije, PU Ličko-senjske, Društva Crvenog križa Ličko-senjske županije, HGSS Stanice Gospić, Zavoda za hitnu medicinu Ličko-senjske županije te Štaba civilne zaštite Grada Bihaća,Vatrogasne jedinice Bihać, GSS-a Unsko-sanskog kantona, DVD-a Bosanska Krupa, Crvenog križa Unsko-sanskog kantona i raznih ronilačkih klubova.
 

Stranica