Studijsko putovanje u Poljsku u sklopu projekta SEE ME

Djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite su od 19. do 20. rujna 2023. boravili su u Varšavi, Poljska gdje su sudjelovali  na studijskom putovanju u organizaciji projektnih partnera - Direktorata za vanredne situacije, Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore

Foto: MUP

Domaćini u Poljskoj bili su predavači na Vatrogasnom sveučilištu u Varšavi koji su tijekom dva dana predstavili svoje sveučilište te programe koje provode. Na Vatrogasnom sveučilištu posebnu pažnju poklanjaju spašavanju osoba s invaliditetom te u tu svrhu nabavljaju specijaliziranu opremu s kojom su upoznali djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite. Također, prezentirali su upotrebu mobilne aplikacije koja je kreirana za lociranje osoba s invaliditetom u Poljskoj.

Uz djelatnike Ravnateljstva civilne zaštite,  u posjeti su bili i projektni partneri, predstavnici  iz Crne Gore i Republike Slovenije. 

Cilj ove studijske posjete bila je razmjena iskustva i najboljih praksi u postupanju prema osobama s invaliditetom u hitnim situacijama te upoznavanje s programima koje Vatrogasno sveučilište već provodi na ovu temu, kao i s aplikacijom koja pomaže spašavanju osoba s invaliditetom.Stranica