U Kutini održana vježba na temu potresa

U upravnoj zgradi Grada Kutine, jučer, 2. listopada održana je vježba „Potres 2023“ u kojoj su sudjelovali djelatnici Službe civilne zaštite Sisak

Foto: MUP

Prema scenariju vježbe, razoran potres pogodio je Grad Kutinu te je izazvana veća materijalna šteta pri urušavanju dijela upravne zgrade Grada Kutine, uslijed čega je došlo i do požara. Djelatnici Grada Kutine i prisutne stranke zaklanjaju se ispod stolova i čvrstih elemenata do prestanka potresa. Županijski centar 112 Sisak zaprima dojavu o događaju te obavještava operativne snage sustava civilne zaštite i žurne službe.
Djelatnici gradske uprave i stranke evakuiraju se iz zgrade, a nakon provjere brojnog stanja utvrđeno je kako nedostaje osam zaposlenika. U prizemlju dolazi do požara zbog kvara na električnim instalacijama. Vatrogasne snage obavljaju unutarnju i vanjsku navalu, gase požar te pronalaze tri ozlijeđena zaposlenika u prizemlju zgrade i dva na prvome katu, izvode ih i predaju djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. HGSS Stanica Novska uz pomoć potražnog psa obavlja pretragu objekta te neozlijeđene i lakše ozlijeđene osobe izvode stepeništem, a teže ozlijeđenu osobu spuštaju „tirolskom prečnicom“ i predaju djelatnicima Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije. Djelatnici Zavoda nakon medicinske trijaže dvije osobe zbog težina ozljeda odvoze u Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
 
Cilj vježbe bila je praktična provjera Plana evakuacije i spašavanja iz upravne zgrade i spašavanje zaposlenika i stranaka u slučaju mogućeg potresa i požara. Osim osposobljenosti zaposlenika Grada Kutine za postupanje u slučaju izvanrednih situacija i valjanosti predviđenih pravaca evakuacije, promatrala se osposobljenost i postupak u intervenciji operativnih snaga sustava civilne zaštite i žurnih službi. 
 
U vježbi su sudjelovali Policijska postaja Kutina, Postaja prometne policije Kutina, Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, HGSS Stanica Novska, Vatrogasna postrojba Grada Kutine, DVD Kutina Grad, DVD Husain i Postrojba civilne zaštite Grada Kutine.
 
Vatrogasni zapovjednik Sisačko-moslavačke županije i djelatnici Službe civilne zaštite Sisak bili su uključeni kao dio tima za analizu vježbe. Sva komunikacija prema operativnim snagama sustava civilne zaštite i žurnim službama odvijala se putem Županijskog centra 112 Sisak.