Provedena edukacija djece i učenika na području Osječko-baranjske županije

Područni ured civilne zaštite Osijek nastavio je i u školskoj godini 2023./24. s aktivnostima edukacije djece i učenika u sklopu "Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja"  te opasnosti od mina koje se provode u dječjim vrtićima i osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije

Foto: MUP

Tako su danas, 19. rujna 2023. godine provedene edukacije u Osnovnoj školi "Ante Starčević" Viljevo, Područnoj školi Podravska Moslavina te u Dječjem vrtiću „Pinokio“ Donji Miholjac, Područnom vrtiću Podravska Moslavina. Edukacijom je bilo obuhvaćeno ukupno 34 djece, 18 učenika nižih razreda osnovne škole te 16 djece u vrtićke dobi.
 
Tijekom edukacije djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za hitne službe. Osim o broju 112, djeca su učila o zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. 
 
Predavanja nailaze na veliki interes djece, a dječja reakcija i brojna pitanja najveća su nagrada i ostvarenje cilja podizanje svijesti kod djece o važnosti sustava civilne zaštite.
 
Edukaciju djece organizirali su djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz sudjelovanje policijskih službenika Policijske postaje Donji Miholjac.