[VIDEO] Obrana od poplava

Sve angažirane operativne snage i sudionici sustava civilne zaštite su na terenu, gdje poduzimaju mjere obrane od poplave te pomno prate situaciju. U pripravnosti su i dodatne snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe.

Foto: MUP

13. kolovoza 2023.
 
Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Izvanredne mjere: Vučica - Jelengrad

Pregled po županijama tijekom 12./13.kolovoza

Koprivničko-križevačka županija
Na području Koprivničko-križevačke županije situacija na poplavljenom području se normalizira. Zbog oštećenja, do daljnjega je zatvorena ŽC2091 pored kampa na jezeru Šoderica. Radi se na saniranju oštećenja ali ono ovisi o vodostaju jezera, koji je još uvijek visok.
 
Virovitičko-podravska županija
U općini Pitomača, kod naselja Križnica voda se povukla te je promet preko mosta normaliziran.

Na području Čađavice, voda se polako povlači, polja oko Čađavičkog Luga te Ilmindvora i dalje su pod vodom, ali nema prijetnje naseljima.

Na području Virovitičko-podravske županije aktivno se prati situacija oko prolaska vodenog vala na rijeci Dravi.
 
Osječko-baranjska županija
U općini Petrijevci postavljeni su zečji nasipi kod restorana Jelengrad i obiteljske kuće, a koji se nalaze na ugroženom području. Zečji nasip je postavljen i u naselju Satnica, a na kojem je bilo angažirano 200 pripadnika Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije te 40 članova postrojbi opće namjene civilne zaštite iz mjesta Magadenovac, Petrijevci, Valpovo i Belišće. Radi se na saniranju procjeđivanja i sprječavanju prelijevanja krune nasipa.

U Osijeku je vodostaj u porastu te se rijeka Drava izlila na dijelu šetnice uz lijevu obalu. Nema opasnosti za stanovništvo, pripreme su odrađene i aktivno se prati situacija na terenu.

Ravnateljstvo civilne zaštite je, na zahtjev načelnika Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, odobrilo izdavanje pet paleta cjelodnevnih suhih obroka za potrebe operativnih snaga koje sudjeluju u obrani od poplava. Djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek u stalnom su kontaktu sa stožerima civilne zaštite JLS na slivnom području rijeke Drave te se svakodnevno provodi obilazak terena i provjera stanja.


12. kolovoza 2023.
 
Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.
 
Izvanredno stanje: Drava – Donji Miholjac
Izvanredne mjere: Drava – Vrbovka, Podravska Moslavina

Pregled po županijama tijekom 11./12.kolovoza
 
Koprivničko-križevačka županija
Tijekom 11. kolovoza Hrvatske vode su započele s izgradnjom nasipa na području naselja Drnje, kako bi se zatvorio dotok rijeke Drave u jezero Šoderica, na dijelu dionice županijske ceste ŽC 2091. 
 
Virovitičko-podravska županija
Na području općina Špišić Bukovice, Lukača i Sopje vodostaj rijeke Drave je u opadanju. Na terenu se i dalje prati situacija oko prolaska vodenog vala rijeke Drave te su u pripravnosti operativne snage sustava civilne zaštite.
 
Osječko-baranjska županija
U Podravskoj Moslavini tijekom 11. kolovoza izgrađena su dva nasipa te se i dalje provodi prepumpavanje vode.

Tijekom 11. kolovoza na području Valpova vodostaj Drave bio je u porastu te je voda došla do mjesta Nard, gdje je postavljen nasip, a naselje nije ugroženo. Vikend naselje je poplavljeno, no vlasnici vikendica su zbrinuli imovinu.

U općini Petrijevci, Hrvatske vode su zatvorile kanal kod vikend naselja Nehaj prema Valpovu.

Tijekom vikenda očekuje se vrhunac vodenog vala na području grada Osijeka, gdje se očekuje izlijevanje vode na lijevu obalu koja služi za ublaživanje visine vodostaja. Aktivno se prati situacija na terenu i u pripravnosti su sve operativne snage sustava civilne zaštite.11. kolovoza 2023.
 
Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.
 
Izvanredno stanje: Drava – Donji Miholjac
Izvanredne mjere: Drava – Vrbovka, Podravska Moslavina; Županijski kanal - Vaška

 
Pregled po županijama tijekom 10./11.kolovoza
 
Koprivničko-križevačka županija

Državna cesta D41 otvorena je za promet uz prometnu signalizaciju. Na području vikend naselja Šoderica započela je sanacija električnih i vodovodnih vodova kako bi se poplavljena područja u što kraćem roku opskrbila električnom energijom i pitkom vodom.
 
Virovitičko-podravska županija
Na području općina Sopje i Gradina prati se situacija te se pripremaju vreće s pijeskom i obilaze  kritična područja.

Na području općine Pitomača kod naselja Križnica izrađeni su zečji nasipi na tri mjesta te je zabilježeno oštećenje lokalnog puta i ceste. Polja prije naselja Križnica su poplavljena, ali voda nije ugrozila naselje. Iz smjera Križnice se ne može prijeći most te se mještane prevozi čamcima, dok je iz smjera Pitomače most otvoren, a koriste ga isključivo mještani.

Na terenu se i dalje aktivno prati situacija oko prolaska vodenog vala rijeke Drave.
 
Osječko-baranjska županija

Prema informaciji Hrvatskih voda na području Osječko-baranjske županije provedene su sve pripremne mjere, a vodni val koji ide nizvodno od Virovitičko-podravske županije je u porastu. Na terenu ima nešto procjeđivanja, a sve operativne snage sustava civilne zaštite su na terenu.

U Podravskoj Moslavini  i dalje se provodi ispumpavanje podzemnih voda te su nabavljene dodatne dvije crpke, dok je u općini Viljevo provedeno slaganje nasipa u dužini od 80 metara, a ustav na odušnom kanalu Karašica – Drava zaustavlja vodeni val.
Na području Donjeg Miholjca aktivirane bile su vatrogasne operativne snage na punjenju vreća s pijeskom i postavljanju na nasipu Hobođ-Zbara. Kod ribnjaka Đurađu i Podgajci došlo je do plavljenja, ali nema opasnosti za kuće.

U Belišću voda je došla do Ribičkog doma i objekata udruge Zvono, kao i do vikendica ispod groblja. U vikend naselju ima još ljudi koji će ostati u kućama te će ih se danas tijekom dana obilaziti čamcima.  Kod vodocrpne stanice Hidrobel izgrađen je nasip radi zaštite vodocrpilišta od zaobalnih voda.

U općinama Valpovo, Petrijevci i Bilje provodi se nadziranje nasipa i kritičnih točaka i u pripravnosti su operativne snage sustava civilne zaštite.10. kolovoza 2023.
 
Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.
 
Trenutno stanje obrana od poplava
Izvanredne stanje: Drava – Vrbovka, Donji Miholjac
Izvanredne mjere: Drava – Podravska Moslavina; Županijski kanal - Vaška
 
Pregled po županijama tijekom 9./10.kolovoza

Osječko-baranjska županija
Tijekom 9. kolovoza u Podravskoj Moslavini dodatno je ojačan zečji nasip oko ugrožene kuće. U pripravnosti su pripadnici DVD-a, civilne zaštite, volonteri i djelatnici komunalnog poduzeća. 

Na području Općine Viljevo prati se situacija te provodi zaštita od zaobalnih voda kanala Blanje.

U gradu Donji Miholjac Hrvatske vode kontroliraju ustave i automatske čepove, obavljaju geodetska mjerenja, kontroliraju razlike vodostaja i visine ustava. Nastavlja se punjenje vreća s pijeskom radi ojačavanja nasipa zbog mogućih procjeđivanja te saniranja šteta na nasipima. Gradsko društvo Crvenog Križa Donji Miholjac koordinira rad volontera te je putem lokalnih medija upućen poziv radi angažiranja dodatnih volontera.

Aktivno se prati situacija u gradu Osijeku i provode se pripremne mjere obrane od poplava. Na šetnici lijeve obale Drave isključena je struja i postavljene su zaštitne ograde radi sigurnosti građana. Zoološki vrt Osijek poduzima sve aktivnosti radi zaštite životinja. 

U općinama Petlovac, Petrijevci i Bilje aktivno se prati situacija na terenu i u pripravnosti su sve operativne snage sustava civilne zaštite. 
 
Međimurska županija
Stanje na Dravi i Muri je pod kontrolom, nije bilo zahtjeva za intervencijama te se redovno obilaze nasipi. Vodostaji stagniraju ili su u opadanju, a stanje na rijeci Trnavi  je pod kontrolom.
 
Koprivničko-križevačka županija
Vikend naselje Šoderica je do daljnjeg bez električne energije, a nakon povlačenja vode pristupit će se ispitivanju i zatrpavanju električnih kablova koji su trenutno pod vodom. Na svim područjima se voda značajno povukla.

Danas, 10. kolovoza u jutarnjim satima je došlo do odrona zemlje na cestu D 41 od Gotalova prema Koprivnici te je zatvorena za promet. Prometnica između Botova i Šoderice kao i lokalna cesta Đelekovec-Šoderica i dalje su zatvorene za promet.  
 
Virovitičko-podravska županija
Na području općina Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Sopje i Čađavica aktivno se prati situacija oko dolaska vodenog vala na rijeci Dravi.

Na području Virovitičko-podravske županije svi sudionici sustava civilne zaštite su u visokom stupnju pripravnosti i bit će aktivirani u slučaju potrebe. Provodi se priprema zaštite objekata za koje postoji mogućnost ugroze i obilaze se kritična mjesta.

Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Odteretnim kanalom Sava-Odra pušten je promet, osim u ulici Predanić gdje djelatnici komunalnih službi i Zagrebačkih cesta čiste i saniraju cestu koja će nakon čišćenja i sanacije biti puštena u promet.


Snimka pretraživanja na poplavljenom području Odranskog polja koje je provedeno 8. kolovoza9. kolovoza 2023.
 
Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji Drave u gornjem toku opadaju, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja u srednjem i donjem dijelu toka potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.
 
Trenutno stanje obrana od poplava
Izvanredne mjere: Drava – Botovo, Novo Virje Skela, Vrbovka
 
Pregled po županijama tijekom 8./9.kolovoza

Koprivničko-križevačka županija
Na području Općine Drnje, vikend naselja Šoderica, mjesta Torčec i Sigetec vidljivo je opadanje razine vode te se stanje normalizira. Na zahtjev načelnice Stožera civilne zaštite Općine Peteranec, zbog iskapčanja trafostanice u mjestu Sigetec, Ravnateljstvo civilne zaštite osiguralo je šest agregata za struju. 
 
Za promet i dalje je zatvorena državna cesta D41 između mjesta Botova i Šoderica. Stanovnici prekodravskih sela i turisti koji dolaze preko prijelaza u Golu iz Mađarske prema županijskom središtu mogu preko mosta u naselju Repaš.
 
Pripadnici operativnih snaga su i dalje na terenu te prate situaciju.
 
Međimurska županija
Tijekom 8. kolovoza vodostaji i pritoci rijeke Mure i Drave su u stalnom opadanju, ali još uvijek su uspostavljena dežurstva pripadnika vatrogasnih snaga duž nasipa u općinama Goričan, Kotoriba, Nedelišće i Donja Dubrava.

Osječko-baranjska županija
U Općini Viljevo obaviješteni su poljoprivrednici o nadolazećem vodenom valu kako bi zaštitili usjeve, provedena je koordinacija s Hrvatskim vodama oko obrane i zaštite nasipa. Također, ribolovna udruga je obaviještena da osigura svoje prostorije ribolovnog doma u rudini Konopljište.
 
U Donjem Miholjcu tokom 8. kolovoza provelo se punjenje vreća s pijeskom radi ojačavanja nasipa te saniranje šteta. Kod pročišćivaća otpadnih voda dovezene su jumbo vreće za pripremu u slučaju zatvaranja ispusnog kanala. U mjestu Podgajci je s vrećama pijeska napravljena zaštita objekata.
 
Obilazak kritičnih točaka  provedeno je u Belišću te su Hrvatske vode dostavile pijesak, vreće i folije na lokacije Bistrinci i Dravska obala.
 
Vlasnici ugostiteljskih objekata uz dravsko kupalište u Osijeku obaviješteni su o nadolazećoj ugrozi. Za potrebe obrane lovačkog doma u Josipovcu dostavljene su vreće s pijeskom športsko ribolovnom društvu. U naselju Karašica postavljeno je 700 m box barijera te će biti dovezeno 10 000 vreća s pijeskom, folija, šandorove grede i pumpa za vodu.  U mjestu Nard napravljena je zaštita objekata vrećama s pijeskom.

Na području Osječko-baranjske županije svi sudionici sustava civilne zaštite su u visokom stupnju pripravnosti, a koji će biti aktivirani u slučaju potrebe. Provodi se priprema zaštite objekata za koje postoji mogućnost ugroze, obilasci kritičnih mjesta, dostavlja se pijesak, vreće i folije.
  
Virovitičko-podravska županija
U Virovitičko-podravskoj županiji se provode pripremne mjere za obranu od poplava. Na nasipu Sopje pripremaju se vreće s pijeskom za izgradnju zečjih nasip, a u mjestu Novi Gradac izgrađen je zečji nasip u dužini 250 metara na kojem su bili angažirani pripadnici DVD-ova. Provjereni su svi čepovi i ustave te je sanirano procjeđivanje kroz cestu. U općini Gradina se obilazi teren i kontrolira stanje.
 
Sisačko-moslavačka županija
Tijekom 8. kolovoza djelatnici Ravnateljstva civilne zaštite i pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb dronom su proveli snimanje i čamcem pretraživali poplavljeno područje Odranskog polja kako bi geolocirali ne izbavljenu stoku. Locirano je desetak konja koji su na uzvisinama koje nisu pod vodom i ne prijeti im nikakva opasnost. S obzirom na to da vodostaj opada te nakon što se voda povuče, vlasnici će se vratiti po preostale konje koji su na sigurnom.
 
Hrvatske vode izdale su nalog za zatvaranje ustave Trebež. Vodostaji svih rijeka na području Sisačko-moslavačke županije su u opadanju ili stagnaciji.
 
Zagreb i Zagrebačka županija
Hrvatske vode su danas, 9. kolovoza izdale nalog za zatvaranje ustave Prevlaka.


Snimka područja Sava - Općina Orle i oteretni kanal Sava - Odra8. kolovoza 2023.

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji rijeke Save u gornjem toku su u opadanju, a u nizvodnom dijelu vodostaji su u blagom porastu. Vodostaji rijeke Mure opadaju tako da je smanjena količina dotoka koja se ulijeva u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu.

Trenutno stanje obrana od poplava
Izvanredno stanje: Drava – Botovo; Mura –Goričan
Izvanredne mjere: Drava – Novo Virje Skela; Mura – Mursko Središće; Retencija Žutica –CS Rožec

Pregled po županijama tijekom 7./8. kolovoza 2023.
 
Koprivničko-križevačka županija
Na temelju Odluke Hrvatskih voda jučer, 7. kolovoza je poslana SMS poruka upozorenja zbog rekordnog vodostaja rijeke Drave, a zbog mogućnosti poplavljivanja područja Općine Hlebine. Također, jučer u poslijepodnevnim satima, na zahtjev Ravnateljstva civilne zaštite, u Gabajevu Gredu upućene su dodatne snage Hrvatske vatrogasne zajednice, Hrvatske gorske službe spašavanja i Hrvatske vojske.

Maksimalni napori u obrani od poplave poduzimali su se i u općini Drnje gdje se i dalje po potrebi raspoređuju dodatne snage vatrogasaca i HGSS-a.

Tijekom noći u mjestu Sigetec angažiran je HGSS radi evakuacije 14 osoba koji su smješteni u društveni dom.

Na jezeru Šoderica osam kuća je u opasnosti od bujice, dok se u selu Torčec pripremaju vreće s pijeskom kako bi se postavili zečji nasipi na ugrožene pozicije. Na terenu su djelatnici Hrvatskih voda, vatrogasci i mještani. Veliku pomoć pružaju građani koji su cijelo vrijeme potpora lokalnim operativnim snagama.

Privremeno je obustavljen promet zbog vode na kolniku na DC41 Drnje-Botovo-GP Gola.
 
Međimurska županija
U Općini Nedelišće  je na saniranju nasipa u Pušćinama bilo angažirano više od 300 ljudi s mehanizacijom te se pucanje nasipa zaustavilo i saniralo. U gradu Mursko Središće se i dalje provodi prepumpavanje zacijevljenog potoka u rijeku Muru, u kojem sudjeluju komunalna poduzeća i vatrogasci.

U općinama Podturen, Dekanovac, Domašinec, Goričan, Kotoriba i Donja Dubrava su se tijekom dana i noći provodile aktivnosti ispumpavanja vode, izrade upojnih bunara, postavljanja i nadogradnje zečjih nasipa na kritičnim mjestima te na nasipu na Muri.

Zagrebačka županija
Razina vodostaja Save je u opadanju i stanje se smiruje. U Velikoj Gorici su i dalje na terenu  angažirani povjerenici civilne zaštite, vatrogasci s područje Velike Gorice, djelatnici vodoprivrede i komunalnih tvrtki te volonteri civilne zaštite. U općinama Rugvica, Orle i Ivanić Grad razina vode je u opadanju, dok je u Hruščici postavljeno 300 metara boks barijera, a vatrogasci i djelatnici vodoprivrede koji prate stanje nasipa.

U Brdovcu se voda povlači na cijelom području, a četiri kuće su još uvijek poplavljene. Na terenu su i dalje angažirani vatrogasci i volonteri civilne zaštite.
 
Sisačko-moslavačka županija
Tijekom 7. kolovoza na području općine Martinska Ves punile su se vreće s pijeskom na kritičnim točkama gdje je voda bila u porastu, dovozio pijesak kamionima te su izrađeni upojni bunari. Na terenu su angažirane operativne snage sustava civilne zaštite, volonteri te ugovorene pravne osobe.
 
Osječko-baranjska županija
Na području malog sliva Vuka stanje je pod kontrolom, proveden je pregled kanala Poganovačko – Kravičkog te se provodi priprema za slaganje zečjeg nasipa. U mjestu Karašica djelatnici komunalnih poduzeća i Hrvatskih voda postavili su box barijere, u Moslavini Podravskoj djelatnici Hrvatskih voda i pripadnici DVD Podravska Moslavina napravili su branu oko jedne ugrožene kuće.

U Donjem Miholjcu na zahtjev Hrvatskih voda zatvoreni su ustavi na Hobođ 1 i Hobođ 2. Kod naselja Nard vatrogasci, lokalni članovi udruga i mještani proveli su punjenje vreća s pijeskom i izgrađivali zečji nasip u dužini od oko 150 metara na kritičnom dijelu rijeke Drave.

Na području županije se obilaze kritična mjesta, pripremaju vreće s pijeskom, a u pripravnosti su sve snage koje će biti aktivirane u slučaju potrebe.


7. kolovoza 2023.

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, vodostaji rijeke Save u gornjem toku su u opadanju, a u nizvodnom dijelu vodostaji rastu i slijedi njegovo zadržavanje na višim razinama tijekom sljedećih dana.Vodostaji rijeke Mure u uzvodnim dijelovima sliva susjednih država opadaju tako da će je smanjena količina dotoka koja se ulijeva u Dravu, ali s obzirom na izrazito visoke vodostaje Drave i tendenciju daljnjeg rasta vodostaja potrebno je pratiti prognoze i razvoj situacije na terenu. Današnja prognoza ukazuje na moguće obilnije oborine na području Dalmacije i njenog zaleđa koje mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Posebna pozornost je potrebna na opožarenim područjima jer su iznimno ranjiva na bujične poplave.

Trenutno stanje obrane od poplava
Izvanredno stanje: Drava-Botovo; Mura-Mursko Središće, Goričan; Sava –Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak
Izvanredne mjere: Drava-Novo Virje Skela; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Retencija Žutica –CS Rožec
 
Pregled po županijama tijekom 6./7. kolovoza 2023.
 
Zagrebačka županija
U Zaprešiću je Sava u opadanju te nema više ugroza, a kontrolira se stanje nasipa.
 
Tijekom jučerašnjeg dana se obilazio teren na području Brdovca i vodostaj Save je u opadanju, a kada se voda još povuče krenut će se sa sanacijom terena, ispumpavanjem vode iz podruma i slično.
 
Jučer su tijekom dana u Velikoj Gorici tvrtke Hrvatskih voda i Vodoopskrbe Velike Gorice sanirali sifon Čička Poljana na odteretnom kanalu te su postavljene pumpe i prepumpavala se voda. I dalje se nadziru lokacije u Petrovini, Lomnici i Čiču.
 
U Rugvici na dužini nasipa Hruščica – Prevlaka dolazilo je do manjih procjeđivanja vode pa su se postavljale boks barijere. U svrhu postavljanja boks barijera tijekom dana je bilo uključeno 150 pripadnika operativnih snaga sustava civilne zaštite. Nakon postavljenih boks barijera određeni broj operativnih snaga je povučen, dok je na dežurstvu bilo 80 pripadnika. Nastavljeno je punjenje boks barijera i izrada zečjih nasipa.
 
U općini Orle na nasipu Vrbovo - Stružec postavljani su zečji nasipi. Jučer tijekom večeri kritične točke bile su Stružec Posavski, Vrbovo Posavsko i Ruča. Do sada je postavljeno 7.000-8.000 vreća na kritičnim lokacijama. U saniranju i obrani od poplava su angažirani djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Zagreb, Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb s dronom, Stožer civilne zaštite općine Orle te preko 100 volontera civilne zaštite i vatrogasaca. U pripravnosti su i dodatne snage koje će doći u slučaju potrebe.
 
U Ivanić Gradu su jučer tijekom dana postavljeni zečji nasipi i boks barijere. U 23 sata je bio povišen nasip boks barijerama na Dubrovčaku kod crkve i jedan dio prema Prerovcu. Hrvatske vode stalno pregledavaju nasipe. 
 
Sisačko-moslavačka županija
Voda iz rijeke Save preljeva se u Lonjsko polje. Cesta Sisak-Palanjek zatvorena  je za sav promet od jučer, 6. kolovoza od 15 sati. Vodostaji su i dalje u porastu, a sve operativne snage su na terenu.
 
Međimurska županija
U gradu Mursko Središće se tijekom dana i noći provodila dogradnja zečjeg nasipa na šetnici u centru i prepumpavanje zacijevljenog potoka u rijeku Muru u kojem je sudjelovalo komunalnog poduzeće i vatrogasci.  Nastradali su samo gospodarski objekti i garaže, a obiteljske kuće nisu ugrožene.
 
U općinama Sveti Martin na Muri, Podturen, Goričan, Donja Dubrava i Nedelišće su se tijekom dana i noći provodile aktivnosti ispumpavanja vode, postavljanja i nadogradnje zečjih nasipa na kritičnim mjestima te na nasipu na Muri.  Također su se oko ugroženih kuća postavljali zečji nasipi, a kontinuirano se obilaze nasipi.

Zbog prelijevanja rijeke Drave preko ceste zatvorena je državna cesta D20 (Donja Dubrava-Koprivnica).
 
Koprivničko-križevačka županija
Tijekom jučerašnjeg dana na terenu su bili djelatnici Hrvatskih voda sa mehanizacijom i ljudstvom, sveukupno oko 90 vatrogasaca koji su zajedno sa Stožerom civilne zaštite Općine Drnje, povjerenicima civilne zaštite i građanima Drnja, punili vreće s pijeskom i ojačavali nasip kako ne bi došlo do prelijevanja rijeke Drave. Aktivnosti obrane od poplava u općini Drnje su nastavljene tokom cijele noći. Djelatnici  Hrvatskih voda, vatrogasci i pripadnici civilne zaštite brane kuće i vode brigu o lokalnom stanovništvu. Za stanovnike je osigurana sportska dvorana u kojoj su smještene 33 osobe s područja Općine Drnje.
 
Zatvorena je cesta D41 između Drnja i Botova. Jutros, 7. kolovoza iza pet sati je zaprimljena dojava kako je došlo do izlijevanja vode preko ceste u vikend naselju Šoderica te je taj dio ceste zatvoren.
 
Virovitičko-podravska županija
 S obzirom na to da je vodostaj rijeke Mure i Drave u porastu u pripravnost su stavljene operativne snage općina Pitomača, Špišić Bukovica, Lukač, Gradina, Sopje i Čađavica. Aktivirano je 40 pripadnika operativnih snaga civilne zaštite općine Sopje na rijeci Dravi zbog izgradnje zečjeg nasipa na dionici kanal Vaška – Kapinci. Dužina izrade nasipa  na kanalu Vaška – Kapinci na rijeci Dravi je produžena na 1200 metara.


Snimka područja Stružec Posavski-Suša

6. kolovoza 2023.

Iz oteretnog kanala Sava-Odra su danas, 6. kolovoza 2023, spašene dvije osobe. U akciji potrage i spašavanja, koja je uspješno završena jutros, u 6 sati, sudjelovali su pripadnici Državne intervencijske postrojbe civilne zaštite Zagreb i Split s devet pripadnika, čamcem i dronom te pripadnici Interventnog tima Gradskog društva Crvenog križa Zagreb s dva člana i čamcem. Spašene osobe su neozlijeđene te nisu trebale medicinsku pomoć.

Pozivamo građane na dodatan oprez i odgovorno ponašanje u područjima koja su ugrožena poplavama, da ne ulaze u vodu i poštuju izdana upozorenja i znakove zabrane.

U općini Brdovec vodostaj opada, a za izmještene stanovnike je osiguran smještaj u društvenom i vatrogasnom domu u Drenju Brdovečkom. Iz Logističkog centra Ravnateljstva civilne zaštite su osigurani i dostavljeni mobilni kreveti, jastuci i deke u dom.

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, tijekom dana nestabilno vrijeme se zadržava nad slivovima Drave, Mure i Save u Hrvatskoj i susjednim uzvodnim zemljama te može rezultirati novom obilnijom oborinom koja može utjecati na povećanje protoka i vodostaja. Oborinski scenarij od proteklih dana prema trenutnim prognozama nije izgledan. Današnja prognoza ukazuje na moguće obilnije oborine na području Jadrana, Gorskog kotara i Like koje mogu uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava.

Trenutno stanje obrana od poplava
Izvanredno stanje: Mura – Mursko Središće
Izvanredne mjere: Drava – Botovo; OK Lonja-Strug - Ustava Prevlaka; Sava – Rugvica, Ustava Prevlaka, Dubrovčak
 
Više o stanjima vodostaja rijeka Save, Mure, Drave i Kupe u novom izvješću Hrvatskih voda.

 5. kolovoza 2023.

Jučer, 4. kolovoza je na temelju Odluke Hrvatskih voda poslana SMS poruka upozorenja za poplave za područje općine Brdovec. U općini Brdovec je voda došla do kuća, osam kuća je odsječeno te su danas tijekom jutra izmješteni stanovnici kuća i spašeno 13 pasa. Također, danas su na području općine Brdovec spašena tri strana državljana od utapanja.
 
Hrvatske vode su danas, 5. kolovoza donijele Rješenja o uspostavi izvanrednih mjera obrane od poplava:

  • na branjenom području 33: međudržavne rijeke Mura i Drava, za dionicu Drava – d.o. Staro korito HE Formin
  • na Malom slivu Gorski kotar, dionica Kupa (gornji tok).

Prema hidrološkom izvješću DHMZ-a, obilna dosadašnja oborina, te prognoza novih oborina tijekom današnjeg i sutrašnjeg dana na području Slovenije i Hrvatske uzrokuje daljnji značajan porast vodostaja rijeke Save i pritoka na gornjem dijelu sliva u RH. Maksimalni dotok iz Slovenije se očekuje tijekom večernjih sati. Dotok rijeka Drave i Mure iz Slovenije je iznimno visok, no izrazito ovisi o radu uzvodnih hidroelektrana. Njihovi maksimalni protoci bi se mogli ostvariti tijekom današnjeg dana ili sljedeće noći. Obzirom da je iz susjedne Slovenije Savom dolazio i dolazi izrazito izdašan protok, od jučer je aktivan preljev Jankomir koji uz jučer otvorenu ustave Prevlaka rasterećuje Savu. Današnja prognoza obilnih oborina na području Jadrana, Gorskog kotara, Like, središnje i sjeverozapadne Hrvatske može uzrokovati pojavu bujičnih i urbanih poplava. Poseban naglasak na bujične poplave se daje na područja uz granicu sa Slovenijom.
 
Ravnateljstvo civilne zaštite u suradnji s čelnicima jedinica lokalne i regionalne samouprave, stožerima civilne zaštite, žurnim službama i operativnim snagama poduzima sve potrebne mjere kako bi se zaštitili građani i imovina te pravovremeno reagiralo u slučaju izlijevanja rijeka ili poplava na područjima s visokim rizikom.
 
Pregled po županijama tijekom 4./5. kolovoza 2023.
 
Grad Zagreb i Zagrebačka županija
Najugroženija područja su naselja Drenje Brdovečko, Zdenci Brdovečki, Prudnice, Javorje. Aktivnosti obrane od poplava su se provodile cijelu noć na području Samobora, Svete Nedjelje, Zaprešića i Brdovca, a uz oteretni kanal Sava- Odra su organizirana dežurstva. Kontinuirano se obilaze kritična mjesta na terenu. U Zagrebu su spašene dvije osobe sa splavi kod Hendrixovog mosta.
 
Varaždinska županija
Na nebranjenom području u mjestu Veliki Lovrečan došlo je do izlijevanja Drave iz korita te je voda oko ugroženih kuća u zaseocima Lovrečan Otok i Brezje Otok visine 20 cm. U suradnji s Hrvatskim vodama za ugrožene objekte se pripremaju vreće s pijeskom i dostavljaju na ugrožene lokacije.
 
Primorsko-goranska županija
Zbog nevremena, praćenog velikom količinom oborina koje je jučer zahvatilo područje Primorsko-goranske županije, zaprimljeno je oko 80 dojava o srušenim stablima, ulasku vode u okućnice i objekte te nasukavanju brodica. U gradu Čabru došlo je do začepljenja brane i posljedično do izlijevanja Čabranke izvan korita zbog čega je zatvorena prometnica Čabar - Plešce.
 
Karlovačka županija
Sve gradske komunalne službe kao i operativne snage su u stanju pripravnosti. Na zahtjev Stožera civilne zaštite Grada Karlovca, ugroženim gradskim četvrtima su dostavljene vreće s pijeskom te  folije i cerade. Stožer civilne zaštite Ribnika i  Žakanja su iskazali potrebe za vrećama i folijama, koje su im osigurane. Županijski centar 112 Karlovac je u stalnom kontaktu sa stožerima civilne zaštite i prati razvoj situacije.
 
Sisačko-moslavačka županija
Sve službe su stavljene u pripravnost i prati se vodostaj Save, u naseljima Martinska ves i Desno Trebarjevo. Tijekom 5. kolovoza će se graditi zečji nasipi uz pomoć djelatnika Hrvatskih voda i vatrogasaca.
                                                                          
Splitsko-dalmatinska županija
Prolazak olujnog nevremena kroz Splitsko-dalmatinsku županiju obilježilo je najprije nekoliko manjih požara izazvanih udarima gromova (Vis, Okrug Donji, Svib), koji su brzo pogašeni, iza čega su slijedile dojave o srušenim stablima i odronima na prometnicama. Najviše su bile potrebne tehničke intervencije vatrogasaca i cestarskih službi vezano uz obilne oborine, od potrebe za izvlačenjima vozila koja su ostala na poplavljenim prometnicama, ispumpavanja vode s prometnica i iz stambenih objekata, vraćanje izbijenih šahti i slično. Bilo je i manjih prekida u napajanju električnom energijom.  
 
Zadarska županija
Županijski centar 112 Zadar zaprimio je jučer veći broj dojava zbog slomljenih stabala i odrona kamenja koji ugrožavaju promet, odvezanih i razbijenih brodica, nekoliko manjih požara nastalih uslijed udara groma te oštećenja kabela visokog napona. U otklanjanju posljedica nevremena angažirane su nadležne službe.

Istarska županija
Uslijed nevremena koje je tijekom 4. kolovoza zahvatilo područje Istarske županije, Županijski centar 112 Pazin zaprimio više dojava od građana o padu stabla na ceste i dalekovoda te o povremenim prekidima opskrbom električne energije u pojedinim kućanstvima. Također, došlo je do kvara na cestovno-željezničkim prijelazima Zarečje i Čabrunići, uslijed čega je nastala gužva u prometu. U otklanjanju posljedica nevremena angažirane su nadležne službe.
 

I dalje pozivamo građane na područjima sklonima poplavama da budu posebno oprezni, ne kreću na put ako ne moraju, prate vijesti i preporuke nadležnih tijela te da pravodobno poduzmu potrebne sigurnosne mjere.Snimka iz zraka poplavljenog područja općine Brdovec i grada Zagreba
 

UPUTE ZA POPLAVE


 

 

Stranica