​U sklopu projekta "NATURAVITA" održane školske predstave o minskoj opasnosti

U sklopu projekta „Razminiranje, obnova i zaštita šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim i Natura 2000 područjima u dunavsko-dravskoj regiji – NATURAVITA“, u razdoblju od 17. do 19. svibnja 2023. za djecu osnovnih škola Osječko-baranjske županije održano šest školskih predstava o minskoj opasnosti

Foto: MUP

Predstave su dio projektne aktivnosti „Uspostava edukacijske infrastrukture, provođenje edukacije i podizanje svijesti“, a provedene su u organizaciji Ravnateljstva civilne zaštite Ministarstva unutarnjih poslova i uz partnerstvo Hrvatskih šuma, kao glavnog korisnika projekta.
 
Podsjećamo, ukupna vrijednost projekta „Naturavita“ je 49 milijuna eura, od čega 85%, odnosno 41,7 milijuna eura predstavljaju bespovratna sredstva iz Kohezijskog fonda u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014.-2020., pri čemu projektno partnerstvo za pripremu i provedbu projekta čine Hrvatske šume d.o.o., Ministarstvo unutarnjih poslova, Hrvatske vode, Javna ustanova „Park prirode Kopački rit“ te Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije.
 
Također, prethodnim projektnim aktivnostima Ravnateljstva civilne zaštite MUP-a, u nepune dvije godine uspješno je iz minski sumnjivog područja isključeno 25.3 km2 šuma i šumskog zemljišta u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000 u Osječko – baranjskoj županiji. Konačna vrijednost ustupljenih poslova razminiranja iznosila je 33,17 milijuna eura (s PDV-om), a na ukupno pet projektnih cjelina pronađeno je i uništeno 5.611 eksplozivnih ostataka rata, od čega 1.762 protupješačke mine, 3.103 protuoklopne mine te 746 komada neeksplodiranih ubojnih sredstava.