U Jarmini provedeno osposobljavanje postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika

U zgradi Općine Jarmina, Služba civilne zaštite Vukovar u suradnji s Općinom Jarmina i Gradskim društvom Crvenog križa Vinkovci, provela je jučer, 18. svibnja 2023., osposobljavanje pripadnika postrojbe civilne zaštite opće namjene te povjerenika i zamjenika povjerenika civilne zaštite Općine Jarmina

Foto: MUP

Edukacija se sastojala od praktičnog i teorijskog djela. U praktičnom dijelu sudionici su uvježbavali pružanje prve pomoći te postupke prilikom obrane od poplava, dok im je u teorijskom dijelu predstavljen sustav civilne zaštite u Republici Hrvatskoj, operativni postupci i mjere civilne zaštite kroz primjere iz prakse.
 
Po završetku edukacije načelnik stožera civilne zaštite Općine Jarmina upoznao je sudionike s Procjenom rizika od velikih nesreća za područje općine i Planom djelovanja civilne zaštite.