Održana edukacija djece dječjih vrtića i osnovnih škola s područja općine Tompojevci

U Domu kulture u Bokšiću, Služba civilne zaštite Vukovar održala je jučer, 16. svibnja 2023., u sklopu dana Općine Tompojevci, edukaciju djece dječjih vrtića i osnovnih škola iz područja sustava civilne zaštite

Foto: MUP 

Kroz animiranu prezentaciju, djeci i učenicima predstavljene su žurne službe, operativne snage sustava civilne zaštite, kako postupati u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. Djeca su također upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112.
 
Nakon završetka edukacije održana je pokazna vježba DVD-a s područja općine Tompojevci i prezentacija opreme žurnih službi.
 
Edukaciji je prisustvovalo šezdesetak djece predškolskog i školskog uzrasta, a proveli su djelatnici Službe civilne zaštite Vukovar uz sudjelovanje policijskih službenika Postaje granične policije Tovarnik, pripadnika HGSS Stanice Vinkovci, Gradskog društva Crvenog križa Vukovar i DVD-a Tompojevci.