Područni ured civilne zaštite Osijek tijekom travnja nastavio s edukacijama djece i učenika iz područja zaštite i spašavanja

Područni ured civilne zaštite Osijek je tijekom travnja 2023. nastavio s aktivnostima edukacije djece i učenika u sklopu "Nacionalnog programa edukacije djece u području zaštite i spašavanja"  te opasnosti od mina koje se provode u dječjim vrtićima  i osnovnim školama s područja Osječko-baranjske županije.

Foto: MUP

Tijekom edukacije djeca su aktivnim sudjelovanjem kroz animiranu prezentaciju upoznata s jedinstvenim europskim brojem 112 za žurne službe, kao i sa zadaćama žurnih službi i operativnih snaga sustava civilne zaštite te načinu postupanja u slučaju požara, potresa, poplava i drugih velikih nesreća. Djeca su dobila i bojanke koje su djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek prilagodili njihovom uzrastu.

Edukacije su provedene 17. travnja u Područnom vrtiću Batina i Područnoj školi Batina, 21. travnja u Područnoj školi Topolje i Duboševica te 24. travnja u Osnovnoj školi Draž. Edukacijom je bilo obuhvaćeno ukupno 72 djece , od toga 57 učenika od 1. – 4. razreda i 15 djece starije vrtićke skupine.

Edukaciju djece provode djelatnici Područnog ureda civilne zaštite Osijek uz sudjelovanje  policijskih službenika Policijske postaje Beli Manastir.