Edukacija učenika OŠ Privlaka i Područne škole Vir

U cilju promicanja vrijednosti sustava civilne zaštite i broja 112, djelatnici Službe civilne zaštite Zadar su, 31. ožujka 2023., održali edukaciju za učenike Osnovne škole Privlaka i Područne škole Vir.

Učenici su tom prilikom upoznati s ulogom sustava civilne zaštite i jedinstvenog europskog broja za hitne službe 112. 

Cilj ovakvih edukacija je da se djeca od najranije dobi upoznaju sa sustavom civilne zaštite te da ih se potiče na promišljanje na temu identifikacije i smanjenja rizika od katastrofa.

Edukacija je provedena za učenike nižih razreda gdje su im kroz animacije i prezentaciju prikazane prirodne i druge nesreće - požar, poplava i potres, kao i posljedice takvih nesreća. Također, prezentirana im je uloga hitnih službi u zaštiti i spašavanju osoba i imovine.

Nakon provedene edukacije održana je vježba evakuacije učenika u slučaju potresa. Također, djeci su podijeljeni edukativno-promotivni materijali pomoću kojih se mogu upoznati s načinima postupanja u raznim vrstama nesreća i mogućim katastrofama.