Radni sastanak s predstavnicima Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko - neretvanske županije

Foto: MUP

Na poziv ravnatelja Uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo Hercegovačko - neretvanske županije Eugena Ćubele, pročelnik Područnog ureda civilne zaštite Split Srđan Kušćević sa suradnicima - voditeljem Županijskog centra 112 Split Marinom Ivankovićem i voditeljicom Službe civilne zaštite Dubrovnik Anom Miličić, 29. ožujka 2023. posjetio je Operativni centar civilne zaštite Hercegovačko - neretvanske županije u Mostaru.  
 
​Domaćini su predstavili svoj ustroj, opremljenost te funkcionalne sposobnosti Operativnog centra, kao i buduće projekte i ciljeve koje kao Uprava teže ostvariti.

Međunarodna i prekogranična suradnja, temeljena na već izgrađenim kvalitetnim odnosima i pozitivnom iskustvu, od iznimnog su značaja, kako za Hercegovačko - neretvansku županiju, tako i za susjedne joj hrvatske županije. Iako različiti po svom ustroju, u području civilne zaštite dijele zajedničke rizike pa su tako i teme vezane uz prevenciju, pripravnost, a osobito uz reagiranje i operativnu spremnost, uvijek aktualne. Naglasak buduće suradnje stavljen je na potrebu organizacije zajedničkih vježbi te sudjelovanje u zajedničkim projektima Europske unije, gdje se uz Ravnateljstvo civilne zaštite očekuje i daljnji razvoj suradnje s nadležnim jedinicama lokalne i regionalne samouprave te njihovim razvojnim agencijama.